รวมคำทำนายโชคชะตาในเดือนกรกฎาคม2555


รวมคำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม 2555
โดย โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
Total Fortune predicted in July 2012.

ภาคที่หนึ่ง : คำทำนายจากวันเกิดของผู้อ่าน

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.    Who was born on Sunday

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เหงาเศร้า คิดถึงความหลังในอดีต
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  วิตกกังวล ฝันแม่น
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  งานเลี้ยงฉลอง รับน้องใหม่ จบการศึกษา
  – การงาน Work …  คิดจะเปลี่ยนอาชีพการงาน ปรับปรุงชีวิต
  – การเงิน Finance …  ได้จากงานใหม่เข้ามาเพิ่ม
  – โชคลาภ Fortune …   หยุดพักเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง จิตใจสับสน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  มีรักสำรอง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … มีสมาชิกมาเพิ่มเติม
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานที่อยู่ อาศัย ซ่อมแซมบ้าน
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ตรวจสุขภาพ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เงินตึงมือ กู้เงิน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สะเดาะเคราะห์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ควบคุมน้ำหนักตัว
 10. บทสรุป Conclusion : ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.  Who was born on Monday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  กินยาหลายขนาน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
  – การงาน Work … มีเกณฑ์เดินทางไกล
  – การเงิน Finance …  ทำสัญญาทางการเงิน
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากความสำเร็จทางการงาน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เหงา เศร้า ซึม ฟุ้งซ่าน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  พบคนในฝัน ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  นอนสมาธิ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … นายหน้าพ่อค้าคนกลาง
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เศรษฐีนี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  อึดอัดขัดข้องกายใจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ขยายกิจการ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เจ้าที่เจ้าทาง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง
 10. บทสรุป Conclusion : งานใหม่เข้ามา

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันอังคาร
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.  Who was born on Tuesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : อารมณ์แปรปรวน อาการขึ้นๆลง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ลังเลการตัดสินใจ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ไกลบ้าน
  – การงาน Work …  เดินทางไกล เด่นธุรกิจต่างประเทศ
  – การเงิน Finance …  เงินด่วน
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เหนื่อยหนักพักสักครู่
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … ถ้อยที่ถ้อยอาศัย อยู่แบบเพื่อน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … เด็กให้โชค
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ขัดคอกัน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ครอบครัวพร้อมหน้า
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  พบพระ ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  นอนดึก นอนไม่หลับ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  งานก้าวหน้าดี
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  วิตกกังวล
 10. บทสรุป Conclusion : ระวังสุขภาพ อุบัติเหตุ (ปลายเดือน)

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันพุธ
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born on Wednesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ยุ่งกับงาน ยุ่งกับญาติ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ไปไกลต่างบ้านต่างเมือง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  บริหารจัดการเงิน
  – การงาน Work …  มีบางอย่างไม่ถูกใจ
  – การเงิน Finance …  มีโชคลาภ
  – โชคลาภ Fortune …   จากคนรักใคร่นับถือ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  กินยาหลายขนาน แก้โรค
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  อดทน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  งานก้าวหน้า
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  วิตกกังวล หงุดหงิด
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  หญิงใหญ่
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ตัดสินใจครั้งใหญ่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ให้อยู่ในศีล 5
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  รักษาสุขภาพ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เจรจาต่อรอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สัญญาทางใจ
 10. บทสรุป Conclusion : ซื้อยานพาหนะคันใหม่

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.  Who was born on Thursday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : โครงการมากมาย เริ่มทำไปบ้างแล้ว
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  รักษาโรค พยาบาล สุขภาพที่ดี
  – การงาน Work …  โบนัส
  – การเงิน Finance …  จัดงานเลี้ยงงานฉลอง
  – โชคลาภ Fortune …   ดีมาก
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เดินไม่สะดวก
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ทะเลาะกันอย่างหนัก
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ฐานะดีขึ้นมาก
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … งานก้าวหน้า
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  หงุดหงิด
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เด่นได้งานใหม่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ฝึกสมาธิ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ใช้การสื่อสารทันสมัย
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  บ้าน สำนักงาน แม่บ้าน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ท่องเที่ยว
 10. บทสรุป Conclusion : โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.  Who was born on Friday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ได้งานใหม่
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ปรับปรุงวิธีการเรียน
  – การงาน Work …  มีอุปสรรคเล็กน้อย
  – การเงิน Finance …  ไม่แน่นอน วิตกกังวล
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากคนรักคนถูกใจ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เป็นอะไรก็ไม่บอกใคร
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เศรษฐีนี
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ขัดแย้ง เก็บเงินไม่อยู่
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  รักใคร่กลมเกลียว
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ได้ลาภลอย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ประสบผลสำเร็จแต่ช้าหน่อย
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ยานพาหนะคันใหม่
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ฉลองความสำเร็จ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เจรจาต่อรอง
 10. บทสรุป Conclusion : พบเพื่อนเก่าที่จากกันมานาน

…………………………………………..

ดวงชะตาของท่าน ในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.  Who was born on Saturday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ความโลหิตดันสูงขึ้น
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  บริวารนำปัญหามาให้ช่วยแก้ไข
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  นอนสมาธิ
  – การงาน Work …  ใช้สื่อสารทันสมัย
  – การเงิน Finance …  เงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวกลับ
  – โชคลาภ Fortune …   ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  รักแล้วรอหน่อย
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ทำตามสัญญา
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ไม่ไปไหนอยู่กับบ้าน
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เก็บสะสมเงินทอง
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ใช้พรหมวิหาร4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  น้ำหนักสูงขึ้น
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ฝันแม่น
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ลังเลการตัดสินใจ
 10. บทสรุป Conclusion : บริหารจัดการบ้านที่ดิน

…………………………………………..

*หมายเหตุ : การปรับวันเกิดจาก “ระบบสุริยะคติ” ให้เป็น “ระบบจันทรคติ”

 1. การนับวันตามระบบราชการไทย ในปัจจุบันใช้ระบบ “สุริยะคติ” ในการนับวันเวลา ปรับเปลี่ยนวันใหม่หลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00  น.)
 2. แต่บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือ เช้าวันใหม่ (เวลาประมาณ 06.00 น.)
 3. ด้วยเหตุนี้ผู้อ่านที่เกิดในเวลากลางคืน ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้าวันใหม่ (ช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น.) ก่อนอ่านคำพยากรณ์นี้ ให้ ใช้วันก่อนเที่ยงคืน(นับถอยหลังไป 1 วัน) เพื่อให้ตรงกับระบบจันทรคติ ที่นักโหราศาสตร์ไทยและหมอแดงใช้สำหรับตรวจดวง ชะตา/ให้คำพยากรณ์

……………………………………………………………………………………….

 

ภาคที่สอง : คำทำนายจากเดือนเกิดของผู้อ่าน (ราศี)

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีเมษ (แกะ)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Aries.
(รูป)
ราศีเมษ (แกะ) 13เมษายน–13พฤษภาคม
Aries  13April-13May.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : มีเกณฑ์เดินทางไกล
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เรียนเก่ง
  – การงาน Work …  สมหวัง ได้รางวัลดีเด่น
  – การเงิน Finance …  สับสนการตัดสินใจ
  – โชคลาภ Fortune …   ขัดข้อง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ระวังสุขภาพ คนในครอบครัว
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ผู้ใหญ่ผู้หญิงสูงอายุสนับสนุน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เศรษฐีนี
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เก็บสะสมเงินทอง
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  รักใคร่กลมเกลียว
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  โรคประจำตัว ความดันโลหิต
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ คนในครอบครัว
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานที่อยู่ซ่อมบ้าน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เครียด
 10. บทสรุป Conclusion :แบกภาระหนัก

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภ (วัว)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Taurus.
(รูป)
ราศีพฤษภ (วัว) 14พฤษภาคม–13มิถุนายน
Taurus  14May-13June.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ชีวิตจะพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  อุปสรรคคือตัวเอง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การปกครอง การเกษตร
  – การงาน Work …  ใช้ความสามารถพิเศษ
  – การเงิน Finance …  อย่าทำผิดศีลและกฎหมาย
  – โชคลาภ Fortune …   ได้มาก็เก็บไว้ไม่อยู่
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  คนต่างประเทศ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  กินยาหลายขนาน
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ทวงความยุติธรรม
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภารกิจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  พึงพาหมอดู
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ธนาคาร
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  พรรคพวกเพื่อนฝูง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  งานเลี้ยงงานฉลอง
 10. บทสรุป Conclusion : ขยันทำงานเก็บเงิน

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุน (คนคู่)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Gemini.
(รูป)
ราศีเมถุน (คนคู่) 14 มิถุนายน–14กรกฎาคม
Gemini  14June-14July.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ลาภลอย
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  อุดมสมบูรณ์ อ้วน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เด็กและครอบครัว
  – การงาน Work …  หนักเอาเบาสู้
  – การเงิน Finance …  เจรจาต่อรอง
  – โชคลาภ Fortune … เศรษฐีนี
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  พบคนรัก คนใหม่ ถูกใจ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เดินทางท่องเที่ยว
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … งานใหม่เข้า
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ฐานะการเงินดีมาก
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  หนีปัญหา น้อยใจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  พึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สำเร็จการศึกษา
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สัมผัสที่หก
 10. บทสรุป Conclusion : ยานพาหนะคันใหม่ เดินทางไกล

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎ (ปู)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Cancer.
(รูป)
ราศีกรกฎ (ปู) 15กรกฎาคม–16สิงหาคม
Cancer  15July-16August.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ทำงานไปพักไป
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  สุขสมหวัง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  สำเร็จการศึกษา
  – การงาน Work …  อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – การเงิน Finance …  ดีมาก
  – โชคลาภ Fortune …   เลขที่บ้าน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ระวังการใช้ยานพาหนะ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ไม่เปิดเผย
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … ได้งานใหม่
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เด่นที่ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ลังเลการตัดสินใจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  มีเกณฑ์เดินทางไกล
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  อยู่ในศีล 5
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  หมอดู
 10.  บทสรุป Conclusion : ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์ (สิงโต)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Leo.
(รูป)
ราศีสิงห์ (สิงโต)  17สิงหาคม–16กันยายน
Leo  17August -16September.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ฉลองความสำเร็จ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : หนี้สิน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ได้บ้างเสียบ้าง
  – การงาน Work …  ใช้ความรู้รอบตัว
  – การเงิน Finance …  ได้จากเพื่อน
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เครียด ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … พบโดยบังเอิญ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงาน ต่อเติมบ้าน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ยุ่งกับญาติ
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ติดต่อทางอุปกรณ์สื่อสารทันสมัย
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อึดอัด ภารกิจรัดตัว
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  น้อยใจ อย่าหนีปัญหา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สบสนลังเลการตัดสินใจ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เดินทางไกล
 10. บทสรุป Conclusion : อยู่ในศีล 5

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกันย์ (หญิงสาว)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Virgo.
(รูป)
ราศีกันย์ (หญิงสาว)  17กันยายน–16ตุลาคม
Virgo  17September-16 October.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : พบเหตุด่วนเหตุร้าย
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เจรจาต่อรอง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  – การงาน Work …  อยู่บ้าน สำนักงาน
  – การเงิน Finance …  เรียกร้องความยุติธรรม
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เหงา อยู่คนเดียว
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  วิตกกังวล
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ตรวจสุขภาพ
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ยานพาหนะคันใหม่
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ดีเด่นเรื่องการเงิน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สิ่งที่หวังไว้สำเร็จแน่แต่ช้าหน่อย
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เดินทางไกล
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ขยายกิจการ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เข้มแข็งจริงจัง ราชการ
 10. บทสรุป Conclusion : การเมือง การปกครอง

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีตุลย์ (คันชั่ง)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Libra.
(รูป)
ราศีตุลย์ (คันชั่ง)  17ตุลาคม–15พฤศจิกายน
Libra  17October-15November.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  นอนดึก
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  สอบแข่งขัน
  – การงาน Work …  เด่นนายหน้า คนกลาง ขายประกัน ค้าขายที่ดิน
  – การเงิน Finance …  เงินด่วน
  – โชคลาภ Fortune …  ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  อย่าประมาท
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  หนุ่ม(สาว)เจ้าสำอาง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ฐานะทางการเงินดีขึ้น
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เด็กให้โชค ได้โบนัส
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  พาไปไหว้พระ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  งานก้าวหน้า
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  วางแผนงาน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ต้องการความสงบ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  วางแผนซับซ้อน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ทรัพย์สินการเงิน
 10. บทสรุป Conclusion : แก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิก (แมงป่อง)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Scorpio.
(รูป)
ราศีพิจิก (แมงป่อง)  16พฤศจิกายน–15ธันวาคม
Scorpio  16November-15December.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เงินตึงมือ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ดาวเด่น
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  พักสักครู่
  – การงาน Work …  นอกสถานที่ สิ่งแปลกใหม่
  – การเงิน Finance …  มีทั้งได้และเสียไป
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  อึดอัดขัดข้อง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  สามัคคีกลมเกลียว
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ปรับปรุงชีวิต
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … เหมือนคนในครอบครัว
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เด่นความฝันแม่น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ปกป้องผลประโยชน์ตนเอง
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  กินยาหลายขนาน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เด็กดื้อซน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  งานเลี้ยงงานฉลอง
 10. บทสรุป Conclusion : วางแผนทำงาน

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีธนู (คนยิงธนู)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Sagittarius.
(รูป)
ราศีธนู (คนยิงธนู)  16ธันวาคม–14มกราคม
Sagittarius the Archer  16 December -14 January.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ครอบครัวพร้อมหน้า อบอุ่น มีความสุข
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เด็กให้โชค
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… ในเมืองใหญ่
  – การงาน Work …ทำไปพักไป
  – การเงิน Finance … ยานพาหนะ คันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากการงาน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ยาสมุนไพร
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  พบกันโดยบังเอิญ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ดีเด่นการเงินมั่นคง
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาขีพ
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ลาภลอย
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ฝันแม่น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ได้ในสิ่งที่ไม่ชอบ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  หมอดู
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  การเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว
 10. บทสรุป Conclusion :ขยันทำงานเก็บสะสมเงินทอง

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีมกร (แพะทะเล)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Capricorn.
(รูป)
ราศีมกร (แพะทะเล)  15มกราคม–12กุมภาพันธ์
Capricorn  15January-12February.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เดินทางท่องเที่ยว
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เดินทางไกล
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ปริญญาเอก
  – การงาน Work …  หยุดงาน
  – การเงิน Finance …  สับสน
  – โชคลาภ Fortune …   หมอดู
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  พบคนรักใหม่ถูกใจ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ฐานะการเงินมั่นคง
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยงานซ่อมบ้าน
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ภารกิจรัดตัว
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ความดันโลหิต สิ่งมึนเมา
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ความสงบสุข อยู่อย่างเงียบๆ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เหงา อยู่คนเดียว
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เจรจาต่อรอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  คิดถึงอดีตที่ผ่านมา
 10. บทสรุป Conclusion : วางแผนอนาคตของชีวิต

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Aquarius.
(รูป)
ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)  13กุมภาพันธ์–13มีนาคม
Aquarius   13February-13March.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : หญิงใหญ่ชี้นิ้วใช้งาน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ยุ่งกับงาน ญาติ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…พลังงาน ไฟ ความร้อน
  – การงาน Work …  ฉลองความสำเร็จ
  – การเงิน Finance …  รัดตัว
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากการเสีย
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ถูกตามตื้อ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … แอบฯ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …ตรวจเช็คสุขภาพ
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  วนเวียนไปๆมาๆ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  งานงอก
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  อย่าหนีปัญหา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สมหวัง มีชื่อเสียงโด่งดัง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สะเดาะเคราะห์
 10. บทสรุป Conclusion : บริหารจัดการมรดกทรัพย์สินเงินทอง

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีมีน (ปลา)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Pisces.
(รูป)
ราศีมีน (ปลา)  14มีนาคม–12เมษายน
Pisces Fish  14March-12April.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : น้อยใจ หนีไปคนเดียว
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ไปท่องเที่ยวต่างถิ่นฐาน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  นอนดึก
  – การงาน Work …  เก็บงานเก่า
  – การเงิน Finance …  เจรจาต่อรอง
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากการงาน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เจ็บป่วยปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เพื่อนกัน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ก้าวไปข้างหน้า
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ยุ่งยากคิดเห็นไม่ตรงกัน
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  มีโชคลาภลอย
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ดีเด่นการเงิน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ความมั่นคง
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  สุขสมหวัง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สมุนไพรพื้นบ้าน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ฉลองความสำเร็จ
 10. บทสรุป Conclusion : วางแผนงาน

……………………………………………………………………………………….

ภาคที่สาม : คำทำนายจากปีเกิดของผู้อ่าน (นักษัตร)

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรชวด (หนู)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Rat year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ค่าใช้จ่ายสูง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : ฐานะการเงินมั่นคง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… นิติศาสตร์ ผู้พิพากษา
  – การงาน Work … ใช้ศิลปะความงาม เด่นเสริมสวย หยั่งรู้
  – การเงิน Finance … ตึงมือ กู้เงิน
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากเพื่อน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … เดินทางไกลไปซ่อมสุขภาพ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … เด็กกว่า
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …ระวังสุขภาพอุบัติเหตุ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ทะเลาะหนัก
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : คนเดินทางไกล
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ได้รับสิ่งที่ไม่ต้องการ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : กินเลี้ยงฉลอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : งานก้าวหน้า
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : เดินทางท่องเที่ยว
 10. บทสรุป Conclusion : ยุ่งกับญาติกับงาน

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรฉลู (วัว)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.  Who was born in Ox year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ทบทวนตัวเอง คิดถึงอดีตที่ผ่านมา
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : ยุ่งกับงาน กับญาติ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… พ่อค้าคนกลางค้าขายที่ดิน ประกันภัย ตัวแทน
  – การงาน Work … เดินหน้าไม่สะดวก
  – การเงิน Finance … ห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย
  – โชคลาภ Fortune … ดีมาก
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … มีปัญหาเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ติดต่อสื่อสารทางมือถืออินเตอร์เน็ท
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … มีเกณฑ์เดินทางไกล
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ฝึกสมาธิ
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … รักใคร่กลมเกลียว
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : อ้วนขึ้น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ยานพาหนะคันใหม่
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : สัมผัสที่หก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : กลัว ความตาย
 10. บทสรุป Conclusion : เดินทางท่องเที่ยว

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรขาล (เสือ)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Tiger year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : สมบูรณ์พูนสุข อ้วน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : งานกินเลี้ยงกับเพื่อน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… สอบแข่งขัน
  – การงาน Work … ทำงานแข่งกับเวลา
  – การเงิน Finance … ย่ำแย่
  – โชคลาภ Fortune … มีอุปสรรคใหญ่
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … กินยาหลายขนาน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … อารมณ์หงุดหงิด
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … สะเดาะเคราะห์
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … จัดการทรัพย์สินมรดก
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ทิ้งร้างห่างไกล
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : ความดันโลหิต-สูง
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : พบคนรักคนถูกใจคุยถูกคอ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ถูกตามขอเงิน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : นอนไม่หลับ
 10. บทสรุป Conclusion : เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Rabbit year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เดินทางท่องเที่ยว
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : เพื่อน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… ความรู้รอบตัว
  – การงาน Work … เก็บงานเก่า
  – การเงิน Finance … เรียกร้องความยุติ
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากพ่อหม้าย
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … ผันแปรไปตามภูมิอากาศ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … รักแบบเพื่อน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … ได้งานใหม่ทำ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … เช็คสุขภาพ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : หงุดหงิด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : งานหนัก
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ร่างกายต้องการพักผ่อน นอนภาวนา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : เศรษฐีใหญ่
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : เศรษฐีนี
 10. บทสรุป Conclusion : อุปสรรคอยู่ที่ตนเอง

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Dragon year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ยานพาหนะคันใหม่
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : คู่แข่งทางการค้ามากขึ้น
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… โฆษรณา ประชาสัมพันธ์
  – การงาน Work … รื้อฟื้นโครงการเก่า
  – การเงิน Finance … ทำน้อยได้น้อย ทำมากได้มาก
  – โชคลาภ Fortune … ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … เดินไม่สะดวก
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … แต่งงาน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … เหมือนอยู่คนเดียว
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … กินยาหลายขนาน
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … งานกินเลี้ยง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : เฉียดได้โชค
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : เศรษฐีนี
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : ทำงานไปพักไป
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : ชายสูงอายุ
 10. บทสรุป Conclusion : การเงินมั่นคง

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Snake year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : เรื่องการเงินก้อนโต
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… ได้บ้างเสียบ้าง
  – การงาน Work … ทรัพยากรธรรมชาติ อัญมณี
  – การเงิน Finance … เหนื่อยหนัก
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากบุญเก่า
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … อาการขึ้นๆลงๆ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … คนใจบุญ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … อารมณ์แปรปรวน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ท่องเที่ยว
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ได้งานใหม่
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : เซนสัญญา ไปโรงพยาบาล
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : หนีปัญหา
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : เครียด
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : หงุดหงิด
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : ขยายกิจการ
 10. บทสรุป Conclusion : เด่นทำธุรกิจส่วนตัว

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Horse year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : สัมผัสที่หกดีมาก ฝันแม่น
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : สู้ชีวิต
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… โฆษณา ประชาสัมพันธ์
  – การงาน Work … ใกล้ตัวเมืองใหญ่
  – การเงิน Finance … ซื้อยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากการทำงาน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … เหนื่อย หอบ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … เจอคนเจ้าชู้
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … ได้บริวารมาเพิ่มเติม
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ต่อเติมบ้าน
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ขี้เมา
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : ปรับปรุงตกแต่งบ้านสำนักงาน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ไปพบครูบาอาจารย์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : อย่าเลือกมากเกินไป
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : พักผ่อน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : ชายสูงอายุ ธุรกิจขนาดใหญ่
 10. บทสรุป Conclusion : ยานพาหนะรุ่นใหม่ล่าสุด

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.  Who was born in Goat year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : มีความรัก
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : คนต่างประเทศ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… เรียนดีเด่น
  – การงาน Work …ทำงานไปเที่ยวไปด้วย
  – การเงิน Finance … เก็บของเก่ามาใช้
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากเพื่อนฝูง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … กินยาหลายขนาน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … สะเดาะเคราะห์
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ใช้ความอ่อนหวานเอาชนะดุดัน
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ครอบครัวพร้อมหน้า
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : โดนรีดไถ่ขอเงิน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : สับสนลังเลการตัดสินใจ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : นานดึก
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : มีความหวัง
 10. บทสรุป Conclusion : พบเพื่อนเก่า

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรวอก (ลิง)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Monkey year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เจ็บป่วยเมื่ออากาศเปลี่ยน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : ทำบุญให้ทาน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… งานกินเลี้ยง
  – การงาน Work … สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่
  – การเงิน Finance … มีการเจรจาต่อรอง
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากการนอนภาวนา
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … เวียนหัว อาการไม่แน่นอน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … หนุ่ม(สาว)เจ้าสำอาง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … บ่น
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … เศร้าโศกเสียใจ เรื่องในอดีต
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … นึกถึงก็โทร.มาพอดี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : พักงานระยะสั้น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : กินยาหลายขนาน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : หงุดหงิด
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : ต้องการความยุติธรรม
 10. บทสรุป Conclusion : เดินทางไกล

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรระกา (ไก่)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Rooster year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เพื่อนมากมาย
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : งานใหม่เข้ามา
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… ต้อนรับน้องใหม่
  – การงาน Work … เครียด
  – การเงิน Finance … ยุ่งกับงาน กับญาติ
  – โชคลาภ Fortune … อุปสรรคเล็กน้อย
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … ฉีดวัคซีน กินอาหารเพื่อสุขภาพ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … นึกถึงความหลัง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … การเงินดีขึ้น
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … เก็บสะสมเงินทอง อยู่เมืองใหญ่
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … อารมณ์แปรปรวน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : สัมผัสที่หกดีมาก
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ถูกรีดไถ่ขอเงิน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ลังเลการตัดสินใจ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : โครงการมากมายคิดจะทำ
 10. บทสรุป Conclusion : ขยันทำงานหาเงิน

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรจอ (หมา)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Dog year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เวียนหัว
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : การเงินดีขึ้น
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… เลี้ยงเด็กและครอบครัว
  – การงาน Work … ดูแลหญิงสูงอายุ
  – การเงิน Finance … ยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune … ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ประหยัด
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … คิดถึงความหลัง
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ตรวจเช็คสุขภาพ
  – เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … อบายมุข
 1. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : เจรจาต่อรอง
 2. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : พบคนรักคนใหม่คุยถูกใจ
 3. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ร่างกายต้องการพักผ่อน
 4. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : คนอ้วน
 5. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : ฉลองความสำเร็จ
 6. บทสรุป Conclusion : ออกยานพาหนะคันใหม่

 …………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรกุน (หมู)
Free monthly HOROSCOPES in JULY 2012.   Who was born in Pig year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ครู อยู่คนเดียว เหงา
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : เจรจาต่อรอง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… การประมง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
  – การงาน Work … เดินทางไกล
  – การเงิน Finance … ได้จากคนรัก
  – โชคลาภ Fortune … ทะเบียนรถ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง กินผลไม้
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … สมหวัง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ภูมิแพ้
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … นายหน้าพ่อค้าคนกลาง ขายที่ดิน ประกันชีวิต
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : อยู่คนเดียว
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : เวียนหัว เป็นลม
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : หึงหวงห่วงใยปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : พบคนรักใหม่
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : งานก้าวหน้า
 10. บทสรุป Conclusion : พักงานสักครู่

 …………………………………………..

สำนักหมอดู “ปฐมทิพย์” รุ่งอรุญแห่งความสุขสมหวัง

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
โทร. 08-4815-0481 (AIS)
โทร. 09-0691-4214 (DTAC)

อีเมล์- Ross45@windowslive.com
https://ross99.wordpress.com
https://twitter.com/Soutvaross
http://www.facebook.com/Soutvaross.Muangpearn

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-17474-9

Advertisements

รวมคำทำนายดวงชะตา เดือนมิถุนายน2555


หมอดูแม่นๆ ดูดวงฟรีรายเดือน
รวบรวมคำทำนายไพ่ยิปซี ทายจากวันเดือนปีเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)
ให้คำพยากรณ์และเขียนบทความโดย โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)

ภาคที่หนึ่ง : คำพยากรณ์จากวันเกิดของผู้อ่าน

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์
Your Horoscope in JUNE 2012.  For you who was born on Sunday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ถูกตามตื้อ ขอเงิน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : กำลังจะได้รับรับโชคลาภลอย
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  จะพลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้น
  – การงาน Work …  ก้าวหน้า
  – การเงิน Finance …  ซื้อยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune … มีโชคลาภแต่อย่าโลภ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … พบคนรักคนถูกใจคุยถูกคอ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  หึงหวงห่วงใย
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ถกเถียงในเรื่องเล็กน้อยไม่มีสาระสำคัญ
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ทะเลาะวิวาท
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  อุดมสมบูรณ์ อ้วนขึ้น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : สงบร่มเย็น
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เพื่อนเก่า
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เจรจาต่อรอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สับสน ลังเลในการตัดสินใจ
 10. บทสรุป Conclusion : ร่ายกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์
Your Horoscope in JUNE 2012.  Who was born on Monday

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : โครงการมากมายคิดจะทำ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ชีวิตซับซ้อน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เรียนจบปริญญา
  – การงาน Work …  ใช้ความอดทน
  – การเงิน Finance …  ญาติผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนก้อนใหญ่
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากสัมผัสที่หก
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เจ้าสำอาง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  นอนดึก แอบทำบางอย่างไม่บอกใคร
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เก็บเงินไม่อยู่
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  แบกภาระหนัก
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สับสนลังเลการตัดสินใจ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เด็กให้โชค
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  มีงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  อึดอัดขัดข้อง
 10. บทสรุป Conclusion : ขยันทำงานเก็บเงิน

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันอังคาร
Your Horoscope in JUNE 2012.  Who was born on Tuesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ยานพาหนะคันใหม่
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ดูดวง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  มีอุปสรรคเล็กน้อย
  – การงาน Work …  อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม
  – การเงิน Finance …  ได้จากทุ่มเททำงาน
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากบริหารจัดการมรดกที่ดิน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เจรจาต่อรอง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  อึดอัดขัดข้องใจ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  พบคนรักใหม่ที่ถูกใจ
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เอางานใหม่มาให้ทำ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  งานใหม่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  บริหารจัดการบ้าน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เงินล้าน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  พระคุ้มครอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  หนีปัญหาไปคนเดียวไม่บอกใคร
 10. บทสรุป Conclusion : ใช้หลักพรหมวิหารสี่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันพุธ
Your Horoscope in JUNE 2012. Who was born on Wednesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : หนี้สิน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เจรจาต่อรอง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  อัดอัดขัดข้อง
  – การงาน Work …  เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่
  – การเงิน Finance …  ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ทะเลาะถกเถียง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ให้อยู่ในศีลธรรมและกฎหมาย
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ขัคคอกัน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ได้งานใหม่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  พบเพื่อเก่าแก่
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  มรดก ที่ดิน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ต้องการความสงบ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สิ้นสุด
 10. บทสรุป Conclusion : หงุดหงิด

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี
Your Horoscope in JUNE 2012. Who was born on Thursday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เศรษฐีนี
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ไปงานเลี้ยงงานฉลอง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… สับสนลังเล
  – การงาน Work … ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
  – การเงิน Finance …  ได้จากงาน/ลูกค้าใหม่
  – โชคลาภ Fortune …   เฉียดจะได้ไปเล็กน้อย
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  มรดก ที่ดิน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เจ็บป่วยอุบัติเหตุ พบแพทย์
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  วนเวียน หนี้สิน
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  รีดไถ่ขอเงิน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เจรจาต่อรองในการทำธุรกิจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ร่างกายต้องการการพักผ่อนมากขึ้น
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  พึงพาคนรัก
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางท่องเที่ยว
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  โรคเก่ากำเริบ
 10. บทสรุป Conclusion : ทำบุญให้ทาน สะเดาะเคราห์

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์
Your Horoscope in JUNE 2012. Who was born on Friday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : จัดการมรดก ที่ดิน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เศรษฐีนี
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  สอบ
  – การงาน Work …  ทำงานเก็บเงินได้ ในเมืองใหญ่
  – การเงิน Finance …  ได้จากครูบาอาจารย์
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … แม่สื่อ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  พึงพาหมอดู
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … น้อยใจ หนีปัญหา
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … เด็กให้โชค
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ขยันทำงานเก็บเงิน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ไปงานเลี้ยงงานฉลอง
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ใช้พรหมวิหาร4
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางท่องเที่ยว
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  โรคเก่ากำเริบ
 10. บทสรุป Conclusion : ใช้การเจรจาต่อรอง

ดวงชะตาของท่าน ในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
Your Horoscope in JUNE 2012. Who was born on Saturday.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ร่างกายต้องการพักผ่อน นอนภาวนา
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ครอบครัวพร้อมหน้า
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… จบปริญญา
  – การงาน Work …  สมหวัง
  – การเงิน Finance …  โครงการมากมาย
  – โชคลาภ Fortune …   ต้องใช้ความอดทน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  พบเจอคนรักใหม่
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  สมหวังดี
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  งานเลี้ยงงานฉลอง
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  รักใคร่กันดี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  นอนดึก
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ยานพาหนะ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เศรษฐีนี
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  งานใหม่
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง
 10. บทสรุป Conclusion : อุปสรรคเล็กน้อย

*หมายเหตุ : การปรับวันเกิดจาก “ระบบสุริยะคติ” ให้เป็น “ระบบจันทรคติ”

 • การนับวันตามระบบราชการไทย ในปัจจุบันใช้ระบบ “สุริยะคติ” ในการนับวันเวลา ปรับเปลี่ยนวันใหม่หลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.)
 • แต่บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือ เช้าวันใหม่ (เวลาประมาณ 06.00 น.)
 • ด้วย เหตุนี้ผู้อ่านที่เกิดในเวลากลางคืน ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้าวันใหม่ (ช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น.) ก่อนอ่านคำพยากรณ์นี้ ให้ใช้วันก่อนเที่ยงคืน(นับถอยหลังไป 1 วัน) เพื่อให้ตรงกับระบบจันทรคติ ที่นักโหราศาสตร์ไทยและหมอแดงใช้สำหรับตรวจดวงชะตา/ให้คำพยากรณ์

ภาคที่สอง : คำพยากรณ์จากเดือนเกิดของผู้อ่าน (ราศี)

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีเมษ (แกะ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Aries.
(รูป)
ราศีเมษ (แกะ) 13เมษายน–13พฤษภาคม
Aries  13April-13May.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เศรษฐีนี
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  นอนดึก
  – การงาน Work …  อุปสรรคมาก
  – การเงิน Finance …  ได้จากการงาน
  – โชคลาภ Fortune …   ซับซ้อน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  จัดการมรดก
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ไหว้พระให้คุ้มครอง
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ให้อยู่ในศีลธรรมกฎหมาย
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ทำงานด้านการปกครอง เลื่อนตำแหน่ง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  พบเพื่อนเก่า
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ครูบาอาจารย์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ใช้สัมผัสที่หก
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางไกลบ่อย
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ทะเล
 10. บทสรุป Conclusion :อยู่ระหว่างการตัดสินใจ

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภ (วัว)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Taurus.
(รูป)
ราศีพฤษภ (วัว) 14พฤษภาคม–13มิถุนายน
Taurus  14May-13June.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ขยันทำงานเก็บเงิน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  น้อยใจ หนีปัญหา
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เรียนหนัก
  – การงาน Work …  ได้โบนัท
  – การเงิน Finance …  ได้งานใหม่เข้ามาเสริม
  – โชคลาภ Fortune …   สับสนลังเล
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  หึงหวงห่วงใย
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  หงุดหงิด
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  สมหวังช่อเสียงโด่งดัง
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  พบคนรักใหม่ที่ถูกใจ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  หาความสงบ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ครอบครัวพร้อมหน้า อบอุ่น
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ร่างกายต้องการพักผ่อน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  คนรัก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : ฉลองความสำเร็จ
 10. บทสรุป Conclusion : เดินทางระยะใกล้ๆ ยานพาหนะคันใหม่

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุน (คนคู่)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Gemini.
(รูป)
ราศีเมถุน (คนคู่) 14 มิถุนายน–14กรกฎาคม
Gemini  14June-14July.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ร่างกายต้องการพักผ่อน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ดีเด่นเรื่องการเงิน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  สบายๆไม่เครียด
  – การงาน Work …  เลือกงานที่เหมาะกับตัวเอง
  – การเงิน Finance …  ซื้อยานพาหนะคันใหม่ มอเตอร์ไซค์
  – โชคลาภ Fortune …   เฉียดได้ มีอุปสรรค
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ขยันทำงานเก็บ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  หึงหวงห่วงใย ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …ขัดแข้ง ไม่ถูกใจ
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เจรจาต่อรอง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  งานใหม่เข้ามา
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  เก็บของเก่ามาใช้
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  พบคนรักคนใหม่คนถูกใจ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สัมผัสที่หก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เก็บเงิน
 10. บทสรุป Conclusion : งานก้าวหน้า

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎ (ปู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Cancer.
(รูป)
ราศีกรกฎ (ปู) 15กรกฎาคม–16สิงหาคม
Cancer  15July-16August.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ชีวิตรักซับซ้อน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  พบเพื่อนเก่า
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ยานพาหนะคันใหม่ เสื้อผ้า เครื่องแต่ตัว เครื่องสำอาง
  – การงาน Work …  สำเร็จตามเป้าหมาย
  – การเงิน Finance …  ได้จากคนรัก
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากครูบาอาจารย์
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ขยายกิจการ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ได้งานใหม่
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ต้องใช้ความอดทนสูง
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ใจร้อน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ขยันทำงาน เก็บเงินได้ก้อนใหญ่
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ปกป้องผลประโยชน์นของตัวเอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  หนีปัญหา ไปคนเดียว
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ลาภลอย
 10. บทสรุป Conclusion : แบกภาระหนัก

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์ (สิงโต)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Leo.
(รูป)
ราศีสิงห์ (สิงโต)  17สิงหาคม–16กันยายน
Leo  17August -16September.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : หมอดู
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  หญิงแกร่ง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การเงินการธนาคาร
  – การงาน Work …  พึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – การเงิน Finance …  ได้จากการงาน
  – โชคลาภ Fortune …  ลังเลตัดสินใจ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  สะเดาะเคราะห์
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ไปทำบุญ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  หนักเอาเบาสู้
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ได้โบนัส
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  สับสน ลังเล
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  หงุดหงิด วางแผนปรับปรุงชีวิต
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  สมหวัง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper : นอนดึก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สมบูรณ์พูนสุข
 10. บทสรุป Conclusion : เดินทางไกล

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกันย์ (หญิงสาว)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Virgo.
(รูป)
ราศีกันย์ (หญิงสาว)  17กันยายน–16ตุลาคม
Virgo  17September-16 October.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : พึงพาหมอดู
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ขยายกิจการ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ยุ่งยาก
  – การงาน Work …  อยู่ที่บ้าน
  – การเงิน Finance …รออีกสักครู่
  – โชคลาภ Fortune … ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … โรคเก่ากำเริบ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  มีญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ส่งเสริม
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  หึงหวงห่วงใย
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เชื่อกฎแห่งกรรม
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  อึดอัดขัดข้อง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ใช้เครื่องสื่อสารทันสมัย ซื้อมือถือคอมพิวเตอร์
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  มีเกณฑ์เดินทางไกล
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ไปคนเดียว ต้องไม่หนีปัญหา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สู้ชีวิต
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  อยากได้ความสงบสุข
 10. บทสรุป Conclusion : มีอุปสรรคเล็กน้อยคอยรบกวน

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีตุลย์ (คันชั่ง)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Libra.
(รูป)
ราศีตุลย์ (คันชั่ง)  17ตุลาคม–15พฤศจิกายน
Libra  17October-15November.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : มีงานใหม่ ขยายกิจการ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  สมุนไพร ปรึกษาแพทย์แผนไทย
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การเงิน การธนาคาร
  – การงาน Work …  งานเก่าที่เคยทำ
  – การเงิน Finance …  มีอุปสรรคเล็กน้อย
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากการนอนภาวนา ใช้สมาธิ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เจ็บป่วย
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … พ่อม่าย ใจดี
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ครอบครัวอบอุ่น มีความสุข
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ความรักซับซ้อน
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ถูกใจรักใคร่กันดี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เด็กให้โชค
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  อยู่ในศีล 5
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ธุรกิจมั่นคง
 10. บทสรุป Conclusion : ดีเด่นเรื่องการเงิน

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิก (แมงป่อง)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Scorpio.
(รูป)
ราศีพิจิก (แมงป่อง)  16พฤศจิกายน–15ธันวาคม
Scorpio  16November-15December.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ร่มเย็นเป็นสุข
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เหงา คิดถึงอดีต
  – การงาน Work …  หมอนวด  สิ้นสุดงาน
  – การเงิน Finance …  ทุ่มเทรักษาสุขภาพ
  – โชคลาภ Fortune …  ได้ลาภลอยตรงๆ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เศรษฐีใหญ่
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ฝันแม่น
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  มีครูบาอาจารย์ช่วยส่งเสริม
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ไปงานกินเลี้ยงฉลอง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  กินอาหารยาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เรียกร้องความยุติธรรม
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ระยะจักรยานยนต์ไปถึง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เดินทางไกล ซื้อยานพาหนะ
 10. บทสรุป Conclusion : สู้แล้วชนะ ไม่สู้แพ้

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีธนู (คนยิงธนู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Sagittarius.
(รูป)
ราศีธนู (คนยิงธนู)  16ธันวาคม–14มกราคม
Sagittarius the Archer  16 December -14 January.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ยุ่งกับญาติ กับงาน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ขยันทำงานเก็บเงิน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  หญิงแกร่ง
  – การงาน Work …  มีโครงการมากมาย
  – การเงิน Finance …  เงินล้าน
  – โชคลาภ Fortune …  ฝันแม่น
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  พบแพทย์
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  สะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เดินทางไกล
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เครียด ปวดหัว นอนไม่หลับ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ใช้ญาณหยั่งรู้
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 10. บทสรุป Conclusion : อยู่ระหว่างการตัดสินใจ

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีมกร (แพะทะเล)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Capricorn.
(รูป)
ราศีมกร (แพะทะเล)  15มกราคม–12กุมภาพันธ์

Capricorn  15January-12February.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : อารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เรียนหนัก
  – การงาน Work …  ลังเลการตัดสินใจ
  – การเงิน Finance …  เจรจาต่อรอง
  – โชคลาภ Fortune …   สมหวังอย่างแรง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …พบหมอ เช็คสุขภาพ เข้าโรงพยาบาล
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  รู้สึกอึดอัดไปไหนไม่สะดวกมีภาระ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เชื่อกฎแห่งกรรม
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คุยไม่ถูกคอ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ซื้อหรือใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ได้งานใหม่
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  พักผ่อนระยะสั้นๆ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  นิ่งเฉยทำเป็นไม่รู้อะไร
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  อยากมีบ้านใหม่
 10. บทสรุป Conclusion : อ้วน อุดมสมบูรณ์

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Aquarius.
(รูป)
ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)  13กุมภาพันธ์–13มีนาคม
Aquarius   13February-13March.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : มั่นคง แข็งแรง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เศรษฐีนี
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ซ่อมแซม
  – การงาน Work …  มั่นคง
  – การเงิน Finance …  ขยันทำงานเก็บเงิน รายได้ดี
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  คิดจะเปลี่ยน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ฐานะมั่นคงดี
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  สะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เครียด ปวดหัว คิดมาก
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  หมอยา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ถูกตามตื้อ รีดไถ่เงิน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  การเกษตร
 10. บทสรุป Conclusion : บ้าน

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีมีน (ปลา)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Pisces.
(รูป)
ราศีมีน (ปลา)  14มีนาคม–12เมษายน
Pisces Fish  14March-12April.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ผิดหวัง ค่าใช้จ่ายสูง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  กฎแห่งกรรม
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  นอนดึก
  – การงาน Work …  ก้าวหน้า
  – การเงิน Finance …  ไปซื้อยานพาหนะ
  – โชคลาภ Fortune …   เสี่ยงโชค
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  พักสักครู่
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เศรษฐีนี
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  สุขสงบร่มเย็น
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  อุปสรรคมากมาย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ฝันแม่น
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  มรดกทรัพย์สินเงินทอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ชีวิตซับซ้อน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ช้าแต่สำเร็จ
 10. บทสรุป Conclusion : พบเพื่อนเก่าที่จากกันมานาน

ภาคที่สาม : คำพยากรณ์จากปีเกิดของผู้อ่าน (นักษัตร)

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรชวด (หนู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Rat year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  จับเสือมือเปล่า
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
  – การงาน Work … เครียด
  – การเงิน Finance …  มีปัญหาหนักมาก
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากเพื่อน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ทะเลาะถกเถียง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  หงุดหงิดวิตกกังวล
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  พบเจอเหตุไม่คาดคิด
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เด็กให้โชค
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ครอบครัวพร้อมหน้า
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  นายช่าง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เก็บเงินก้อนใหญ่
 10. บทสรุป Conclusion : สู้ชีวิต

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรฉลู (วัว)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Ox year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : มีชื่อเสียงโด่งดัง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เดินทางสายทางไม่ตึงไม่หย่อน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  นึกถึงอดีต
  – การงาน Work …  มั่นคงดี
  – การเงิน Finance … พูด เจรจา ต่อรอง
  – โชคลาภ Fortune …  ลังเลการตัดสินใจ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … ทำงานหนัก
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  โสดต่อไป
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … ซื้อยานพาหนะ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ส่งเสริม
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ไปงานกินเลี้ยงงานฉลอง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ได้งาน ลูกค้าใหม่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อยู่ในศีลธรรมกฎหมาย
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ขยายกิจการ ตลาด
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  นิ่งเฉย
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  หนี้สิน
 10. บทสรุป Conclusion : เด็กให้โชค

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรขาล (เสือ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Tiger year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ร่างกายต้องการพักผ่อน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ประชาสัมพันธ์
  – การงาน Work …  มั่นคงดี
  – การเงิน Finance …  เหงา เศร้าเสียใจ
  – โชคลาภ Fortune …  ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … สับสน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …หนุ่มเจ้าสำอาง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …   คิดเห็นไม่ตรงกัน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ยุ่งกับญาติกับงาน
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … หงุดหงิด
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ครอบครัวพร้อมหน้า
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อยู่ในศีลธรรมกฎหมาย
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เดินทางไกลต่างประเทศ ต่างจังหวัด
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  บริวารใช้งานง่าย
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เจ้าอารมณ์
 10. 10. บทสรุป Conclusion : อึดอัดขัดข้อง

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Rabbit year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ได้งานใหม่
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… เศรษฐศาสตร์ ทำอย่างไรถึงจะรวย
  – การงาน Work … ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย
  – การเงิน Finance … มีพอดีใช้
  – โชคลาภ Fortune … ได้จาการเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … โรคเก่ากำเริบ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … โครงการมากมายคิดจะทำ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … อยู่ในศีลธรรมกฎหมาย
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … เดินทางท่องเที่ยว
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ปรับปรุงชีวิต
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : มีอุปสรรคเล็กน้อย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : พึงพาพระเจ้า
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : พบคนรักคนถูกใจ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล Helper : พูดจา เจรจาต่อรอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : สมบูรณ์พูนสุข
 10. บทสรุป Conclusion : ขยายกิจการ

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Dragon year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ได้งานใหม่
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เศรษฐศาสตร์ ทำอย่างไรถึงจะรวย
  – การงาน Work …  ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย
  – การเงิน Finance …  มีพอดีใช้
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จาการเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  โรคเก่ากำเริบ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  โครงการมากมายคิดจะทำ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  อยู่ในศีลธรรมกฎหมาย
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เดินทางท่องเที่ยว
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ปรับปรุงชีวิต
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  มีอุปสรรคเล็กน้อย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  พึงพาพระเจ้า
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  พบคนรักคนถูกใจ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  พูดจา เจรจาต่อรอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สมบูรณ์พูนสุข
 10. บทสรุป Conclusion : ขยายกิจการ

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Snake year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ในเมืองใหญ่
  – การงาน Work …  วางแผนดำเนินงาน
  – การเงิน Finance …  ได้จากครูบาอาจารย์
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากเจรจา ต่อรอง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ยุ่งกับญาติกับงาน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เด็กให้โชค ได้โบนัท
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เฉยๆ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  สุขสงบ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สวดมนต์ไหว้พระ
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สุขสมบูรณ์ดี
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ฝึกสมาธิ
 10. บทสรุป Conclusion : งานง่ายรายได้ดี

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Horse year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เก็บของเก่ามาใช้งาน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ท่องเที่ยว
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  สับสน
  – การงาน Work …  ผิดหวัง รั่วไหล
  – การเงิน Finance …  ชีวิตต้องสู้
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ร่างกายต้องการพักผ่อน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ขยันทำงานเก็บเงิน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ฐานะการงานมั่นคง
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  พบคนรักใหม่ที่ถูกใจ
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ขยายกิจการงาน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ประชาสัมพันธ์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : มรดกการเงิน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  รถยนต์
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สนับสนุน
 10. บทสรุป Conclusion : ไปงานกินเลี้ยงงานฉลอง

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Goat year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ผิดหวัง ค่าใช้จ่ายสูง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ลังเลสับสนการตัดสิน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เรียนในเมืองใหญ่
  – การงาน Work …  ได้จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่
  – การเงิน Finance …  เจรจาต่อรอง ประชาสัมพันธ์
  – โชคลาภ Fortune … ได้จายานพาหนะ
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ยุ่งยาก คิดเห็นไม่ตรงกัน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  พบเหตุฉุกเฉิน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  พึ่งพาหมอดู
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เดินทางท่องเที่ยว
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ใช้ความอดทนสูง
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  เก็บของเก่ามาใช้
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  บ้าน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  มีอุปสรรคเล็กน้อย
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สุขสมหวัง
 10. บทสรุป Conclusion : เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรวอก (ลิง)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Monkey year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : เศรษฐีนี
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เชื่อกฎแห่งกรรม
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ตั้งใจเรียนปานกลาง
  – การงาน Work …  มีการเซนสัญญา
  – การเงิน Finance …  ประสพความสำเร็จดี
  – โชคลาภ Fortune …   ไม่ควรเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  สมหวัง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  วิตกกังวล
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  อบอุ่น รักใคร่กันดี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past : ถูกรีดไถ่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สามารถอยู่คนเดียวได้
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  หนักเอาเบาสู้
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางไกลบ่อย
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ไปงานเลี้ยงงานฉลอง
 10. บทสรุป Conclusion : คิดถึงความหลังที่ผ่านมา

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรระกา (ไก่)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Rooster year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : ทำงานแข่งกับเวลา
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  มรดกบ้านที่ดิน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ประสบผลสำเร็จ
  – การงาน Work …  กับเพื่อนเก่า
  – การเงิน Finance …  ไม่ค่อยดี
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากการงาน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  สะเดาะเคราะห์
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สนับสนุน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เศรษฐีใหญ่
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  พบรกใหม่ที่ถูกใจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ทำบุญให้ทาน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  อารมณ์ไม่แน่นอน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ขัดแย้งกัน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 10. บทสรุป Conclusion : หน้าที่การงานมั่นคงดี

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรจอ (หมา)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Dog year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : พึงพาหมอดู
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ศิลปะ ความงาม ญาณหยั่งรู้
  – การงาน Work …  ได้งานใหม่
  – การเงิน Finance …  สะเดาะเคราะห์
  – โชคลาภ Fortune …   ตามเลขเก่า
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  นอนดึกตื่นสาย
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ก้าวหน้า
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  สุขสมหวังเงียบๆ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  รักซับซ้อน
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ชายใจดี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เดินทางท่องเที่ยว
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อุดมสมบูรณ์ สมหวัง
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  หนักเอาเบาสู้แบกภาระหนัก
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางต่างจังหวัด
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  งานเลี้ยงงานฉลอง
 10. บทสรุป Conclusion : คิดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมา

โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรกุน (หมู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Pig year.

 1. เหตุการณ์เด่นในปัจจุบัน Status : มัมผัสที่หกดีมาก
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ภาษาต่างประเทศ
  – การงาน Work …  เจรจาต่อรอง
  – การเงิน Finance …  เก็บของเก่ามาใช้
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากเด็ก
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ชอบทำบุญให้ทาน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ผิดหวัง ไม่ถูกใจ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ยุ่งกับญาติกับงาน
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ติดต่อทางโทรศัพท์
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่อุปถัมภ์
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  จับเสือมือเปล่า
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  บ้าน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  อุปสรรคเล็กน้อย
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เก็บเงินได้ก้อนใหญ่
 10. บทสรุป Conclusion :  ฝันแม่น

*หมายเหตุ  Read me

 • วันปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
 • บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
 • ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
 • ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

 

สำนักหมอดู “ปฐมทิพย์” รุ่งอรุญแห่งความสุขสมหวัง

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
โทร. 08-4815-0481 (AIS)
โทร. 09-0691-4214 (DTAC)
ธ.กสิกรไทย 233-2-17474-9

อีเมล์- Ross45@windowslive.com
https://ross99.wordpress.com
https://twitter.com/Soutvaross
http://www.facebook.com/Soutvaross.Muangpearn

เจ้าหนี้-ลูกหนี้ มีความทุกข์เท่ากัน


เจ้าหนี้-ลูกหนี้
Creditors – amounts.

บทนำ

         ปัญหาเรื่องเจ้าหนี้กับลูกหนี้…เป็นหัวข้อสำคัญและเป็นคำถามยอดนิยม ที่ลูกค้าหมอดูทางโทรศัพท์ของโหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส) มักหยิบยกนำมา.ให้ทักทายขอคำปรึกษา  
        ต้นเหตุของปัญหานี้…มักจะมีต้นเหตุที่คล้ายกัน ทำนองเดียวกัน ไม่แตกต่างกัน เหมือนกัน
        เมื่อโหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส) ตรวจเช็คดวงชะตา ก็จะหาช่องทางในการแก้ไขปัญหานี้ บอกวิธีการ “พิเศษ” ที่ให้ลูกค้านำไปทดลองทำตามคำแนะนำ ผลคือส่วนใหญ่จะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้โดยง่าย อย่างคาดไม่ถึง

ปัญหาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

         ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนไม่แน่นอน การนำเงินมาลงทุนทำกิจการใดๆ จะเกิดความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจจะทำกำไรได้ไม่มากเท่าที่คาดหวังไว้ในตอนก่อน/เริ่มทำธุรกิจ บางคนทำกำไรไม่ได้เลย เกิดภาวะขาดทุน ธุรกิจนั้นล้มเหลว
         ไม่ว่าความล้มเหลวนั้นจะมีสาเหตุและปัจจัยใดๆมาทำให้ “ต้นทุนหายกำไรหด” สุดท้ายก็ทำให้เจ้าของธุรกิจ หุ้นส่วน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องพบกับปัญหาเจ้าหนี้-ลูกหนี้ในที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม
         ทุกคนดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้น เมื่อเจ้าหนี้อยากได้เงินกู้ยืมคืนก็ต้องติดตามทวงถามขอเงินคืน ส่วนลูกหนี้ที่ไม่มีเงินชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเจ้าหนี้ก็หาทางหนีเจ้าหนี้ ไม่พ้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกัน
         ถ้าย้อนเวลาไปหาอดีตได้…จะพบว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้มักเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกลมเกลียวกันดี ไว้ใจซึ่งกันและกัน เจ้าหนี้อยากได้ดอกเบี้ย ส่วนลูกหนี้อยากได้เงินทุนก้อนโตไปทำธุรกิจ ทั้งสองฝ่ายวาดฝันในอากาศเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เติบโตได้แตกดอกผลได้มากมายเหลือกินเหลือใช้ สบายทั้งชีวิตโดยไม่ต้องเหนื่อยยาก
         อะไรคือความผิดพลาดของเจ้าหนี้ลูกหนี้…ถ้าสืบถามลงลึกไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ มักมีต้นเหตุบางอย่างที่ทั้งสองฝ่ายคำนวณผิดพลาด คาดไม่ถึง ไม่ได้คิดมาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว สิ่งเหล่านั้นคือ  
                  – ไม่คุ้นเคย ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจนั้นมาก่อน  
                  – ไม่ทำสัญญาการกู้ยืมเงินตามกฎหมายกำหนด 
                  – ถูกเขาต้มตุ๋นหลอกลวงมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว 
                  – ใช้ความน่าเชื่อถือเป็นการส่วนตัว โดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ
                  – ไม่สืบค้นหาหลักฐานประกอบการตัดสินใจ เพื่อเป็นเครื่องประกันความจริงและความเป็นไปได้
                  – ไม่พิสูจน์หลักฐานที่ได้มา
                  – ไม่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจน
                  – ไม่มีพยานหลักฐานในการกู้ยืมเงิน
                  – ฯลฯ

         เมื่อเกิดปัญหาไม่มีเงินจะใช้คืนเจ้าหนี้ ลูกหนี้มักไม่มีโอกาส/ไม่สามารถอธิบาย/ไม่มีรู้วิธีต่อรองในการชำระเงิน ลูกหนี้มักใช้วิธีการหนีหนี้แทนการแก้ไขปัญหาโดยตรง   แล้วการฟ้องร้องคดีความก็ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา  เสียทั้งเงินค่าทนายความ เสียเวลา เสียความเป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหาย ที่เคยมีไมตรีต่อกันก็กลับกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตหมายมาดร้ายใส่กัน เกิดความทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

          ปัญหานี้บางคนแก้ไขปัญหาได้แล้ว บางคนยังกำลังหาทางแก้ไข แนะนำให้ลองโทร.มาปรึกษากับโหร.เสาวรส (หมอโรส) อาจพบกับทางออกที่ง่ายไม่ยุ่งยาก หลายๆคนทำแล้วสำเร็จ ไม่ยืนยันว่าจะช่วยทุกคนได้ เพราะขึ้นอยู่กับต้นเหตุของปัญหาว่าซับซ้อนหรือไม่เพียงใด คุณสมบัติของคนดูก็สำคัญ ถ้าเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมก็ช่วยได้ง่ายหลุดพ้นปัญหารวดเร็วค่ะ

คำแนะนำ(ทางแก้ไข)
        ต้องการทราบถึงวิธีแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้-ลูกหนี้ในเชิงลึกนั้นเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ผลดีมาก ไม่ยุ่งยาก โปรดใช้โทรศัพท์ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว กับโหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส) ได้ทุกวันในช่วงเวลา 08.00 น. – 18.00 น. ที่เบอร์โทร. 08-4815-0481 (AIS) ค่าบริการ 200 บาท/5 คำถาม (ตรวจดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซี+ตอบปัญหา+ให้คำปรึกษา)

บทสรุป
         คำเตือนใจ “ถ้าไม่มีความจำเป็นถึงที่สุด อย่าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ใคร” จะดีที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็ยเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็มีความทุกข์เท่ากัน

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
สำนักหมอดู “ปฐมทิพย์” ในประเทศไทย
โทร. 08-4815-0481 (AIS), โทร. 09-0691-4214 (DTAC)
E-mail : ross45@windowslive.com
http://www.facebook.com/Soutvaross.Muangpearn
https://twitter.com/Soutvaross
ธ.กสิกรไทย 233-2-17474-9

รับตรวจดวงชะตาโชคลาภ


รับตรวจดวงชะตาโชคลาภทางการเงิน
The fate and fortune.

          หมอโรสหมอดูไพ่ยิปซี รับตรวจดวงชะตาแก้ปัญหาทั่วไป โดยเฉพาะดูเรื่องการโชคลาภ การเสี่ยงโชค  หมอโรสสามารถตรวจดูได้ว่างวดนี้คุณจะมีโอกาสได้รับลาภลอยมากน้อยเพียงใด

         ถ้าคุณเฉียดได้โชคได้ลาภมาหลายงวด หมอโรสมี “คำแนะนำพิเศษ” ที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ ทำให้คุณมีโอกาสถูกตรงๆได้มากขึ้น ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าวิธีที่จะแนะนำนี้ (จากสำนักหมอดูปฐมทิพย์) ถ้าท่านทดลองนำไปใช้แล้วจะได้ผลที่ดียิ่งขึ้น  สนใจติดต่อสอบถามในรายละเอียดได้ที่ โทร.08-48150481 หมอโรส-ไพ่ยิปซี

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)  Soutvaross Muangpearn
โทร. 08-4815-0481 (AIS), โทร. 09-0691-4214 (DTAC)
ธ.กสิกรไทย 233-2-17474-9
อีเมล์- Ross45@windowslive.com
https://ross99.wordpress.com
https://twitter.com/Soutvaross
http://www.facebook.com/Soutvaross.Muangpearn

สามีเจ้าชู้ นอกใจ ปันใจให้หญิงอื่น ทำอย่างไรดี?


หลายๆคนคงเคยประสบปัญหาครอบครัวในเรื่องสามีเจ้าชู้…แอบปันใจไปให้หญิงอื่น มีชู้ มักมีผู้หญิงอื่นโทร.เข้ามา รีบขอตัว หรือแอบเลี่ยงไปพูดคุยกันห่างๆ ยามดึกๆ ทั้งที่เราก็รู้ว่าสามีที่เรารักเป็นคนเจ้าชู้ เผลอไม่ได้ แอบปันใจไปให้หญิงอื่นๆเสมอ นอกใจเป็นประจำ ภรรยาบางคนเลือกที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจ นิ่ง วางเฉย เพื่อรักษาความสงบของครอบครัว ทั้งๆที่ใจร้อนรุ่มกลุ้มใจคลั่งแค้นแสนสาหัส บางครั้งก็นึกอยากฆ่าสามีทิ้ง…อย่าทำอย่างนั้นเลย
ถ้าเราจะอยากจะฆ่าใครสักคนโดยเฉพาะเป็นสามีที่ทรยศหักหลังเรา เราควรใช้ความดีงามช่วยแก้ไขปัญหา ใช้สติและปัญญาในการมองหาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นให้พบ แล้วแก้ไขไปตามวิถีทางที่ควร มีหนทางหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้คือการนำดวงชะตามาตรวจเช็คว่าดวงชะตาบอกอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาบ้าง
หลายๆครั้งที่ลูกค้าโทร.เข้ามาปรึกษาปัญหานี้…เมื่อตรวจดวงชะตาแล้วก็พบว่าบุญที่ทำร่วมกันมากำลังจะหมดลงในอนาคตอันใกล้ ถ้าอย่างนี้คงต้องทำใจยอมรับกฏแห่งกรรมว่าทำบุญร่วมกันมาน้อยเกินไป หรือทำกรรมบางอย่างร่วมกันมา มีโอกาสจะต้องพลัดพราก แตกแยก จากกันไปในที่สุด เมื่อรู้ล่วงหน้าอย่างนี้แล้ว เราควรเลือกที่จะจากกันด้วยดี เหลือไว้เพียงความทรงจำที่ดีต่อกัน เป็นมิตร หรือเพื่อนก็ได้ ก็ยังจะดีกว่าจากกันอย่างศัตรูคู่แค้นคู่อาฆาต เพราะทำให้ต้องเกิดมาจองเวรกันอีกในชาติหน้า และผลัดกันทำร้ายกันแบบไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะมีใครสักคนยอมเสียสละก่อน ยกหนี้กรรมหนี้เวร อโหสิให้ไม่ขอจองเวรกรรมอีกต่อไป วัฎฎะนั้นก็จะสิ้นสุดสลายตัวลงไป
หรือถ้าจำเป็นต้องปกป้องกอบกู้สถาบันครอบครัวของเราไว้ให้มีความสงบสุขเหมือนเดิมด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม…หมอเสาวรสก็มีคำแนะนำดีๆบางอย่าง ที่ถ้าลูกค้าสามารถทำตามคำแนะนำได้ ก็มีโอกาสที่จะทำให้สามีนั้นกลับมารักและเห็นใจภรรยาได้เหมือนเดิมหรือรักมากยิ่งขึ้น
สนใจดูดวงตรวจโชคชะตาราศีอย่างละเอียด ด้วยไพ่ยิปซี โทร.มาขอคำปรึกษาได้ที่ โทร. 08-48150481 หมอโรสพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทุกวัน ในเวลา 08.00 น. – 20.00 น. ค่าบริการ 400 ฿ ถามได้ 5 คำถาม เก็บค่าบริการล่วงหน้า โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาสวรรคโลก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 233-2-17474-9 เสาวรส เมืองเปลี่ยน
*ปล. โอนเงินเสร็จแล้วกรุณาส่งSMSจากเครื่องATM หรือโทร.มาบอกหมอเสาวรสในทันที กรุณาเก็บหลักฐานในการจ่ายเงินไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คความถูกต้อง เมื่อได้รับเงินแล้วหมอเสาวรสจะเปิดให้บริการตรวจเช็คดวงชะตาได้ในทันที หรือนัดหมายให้บริการในเวลาที่ว่างตรงกัน

เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
หมอดูไพ่ยิปซี
โทร. 08-84150481
สำนักงานหมอดู “ปฐมทิพย์”

%d bloggers like this: