พยากรณ์ดวงชะตารายเดือนสิงหาคม 2558 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)


frt56

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือนสิงหาคม 2558
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

Monthly horoscope in August 2015.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ขยันทำงาน เก็บสะสมเงินทุน
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ลังเล สับสนการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ซื้อหา ใช้การสื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ปัญหาสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ โยกย้าย สารเคมี เล่นแร่แปรธาตุ
  • การงาน   Work __ได้งานใหม่ หัวหน้างาน ผู้นำ
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินมีค่า
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __อยู่คนเดียว เงียบเหงา ค้นหาสัจจะธรรม
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารหนี้สิน กู้เงิน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __บน ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ความหวัง
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรม

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __โครงการมากมายที่รอให้ทำ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __หงุดหงิดเล็กน้อย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข มีข้อต่อรอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แรกพบ ให้สัญญา
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักใคร่กันดี
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __รักษา พยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกลไป/มาจากต่างประเทศ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทาง ท่องเที่ยว ผจญภัย ค้นหา
  • การงาน   Work __ปัญหาเยอะ งานหนัก
  • การเงิน  Finance __งานเลี้ยง ฉลอง ชัยชนะ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เดินไม่ถนัด ขัดข้อง ไม่สะดวก
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง วนเวียน สูญเสียญาติ
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ค้าขาย
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำของตนเอง ให้อยู่ในศีลธรรม แล้วจะพ้นภัยอันตรายไปได้
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ความตาย
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ปกป้องรักษาทรัพย์สิน/ชีวิตไว้อย่างดีที่สุด

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้น
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทุกคนในครอบครัว มีความสุข
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตึงเครียด
   • สามีภรรยา  Lover-married __หงุดหงิด ไม่แน่นอน
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __โครงการมากมายคิดว่าจะทำ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ยุ่งกับงานกับญาติ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมหวัง ธุรกิจบันเทิง พลังงานแสงอาทิตย์
  • การงาน   Work __ธุรกิจครบวงจร พืชพรรณธัญญาหาร ไร่นาสวนผสม
  • การเงิน  Finance __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้ ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สู้แล้วชนะ ไม่สู้แพ้
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เดินทางท่องเที่ยว
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้สัมผัสที่หก
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทาง โยกย้าย สับเปลี่ยน
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __พึ่งพาตนเอง

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ลึกลับ สลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ร่ำรวย มหาศาล บริษัทมหาชน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รักแรกพบ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ยุ่งวุ่นวายกับญาติ กับงาน ความเห็นแตกต่างกัน
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ้าสำอางค์ ทันยุคสมัย ยานพาหนะใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เก็บเกี่ยว ผลกำไร ถนอมอาหาร เกษตรอินทรีย์
  • การงาน   Work __ควบคุ้มค่าใช้จ่าย
  • การเงิน  Finance __บริหารความเสี่ยงภัย
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก มรดก ที่ดิน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปรับปรุงวิถีชีวิต
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เลือกทางสายกลาง ไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ข้าราชการ
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __โยกย้าย
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __บวช ค้นหาความจริง ปลีวิเวก

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __สงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน เหตุที่ทำให้ตกใจ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ได้งานใหม่
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __คิดถึงเรื่องเก่า ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ไป/มาจากต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โรคหัวใจ ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • การงาน   Work __บริหารการเงิน ติดต่อธนาคาร
  • การเงิน  Finance __สมหวัง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อย่านอนดึก
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการหนี้สิน ปัญหาเก่า รีไซเคิล
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __เชื่อในกฎแห่งกรรม
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ตรวจเช็ค รักษาสุขภาพ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __หมอ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เหตุด่วน เหตุร้าย ทำให้ตกใจ ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สัมพันธ์ลึกซึ้ง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ลังเลการตัดสินใจ
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ถูกทวง/ขอยืมเงินทอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การพักผ่อน
  • การงาน   Work __ก้าวหน้า
  • การเงิน  Finance __ยานพาหนะใหม่ เพื่อความทันสมัย
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อาการไม่แน่นอน
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เพิ่มบริวาร
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เพื่อน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ครอบครัว
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __บ้าน สำนักงาน
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __สมหวัง

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __เลือกทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานภาระกิจใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ประทับใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __วิตกกังวล
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __เดินทางไกล ไป/กลับจากต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานสำเร็จ ช้ากว่ากำหนด
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผูกมิตร ทูต งานเลี้ยงฉลอง
  • การงาน   Work __ค้นหาความจริง ครู ชี้ทางที่ถูกต้อง
  • การเงิน  Finance __ได้จากหมอดู
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากบ้าน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน นายหน้า ค้าขายที่ดิน
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สมหวัง แต่ไม่ทั้งหมด
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __คนรัก สุขภาพ
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __อดทนรอคอยโอกาสที่ดีกว่า
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __สู้ชนะ ไม่สู้แพ้

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __เก็บกักเงินก้อนใหญ่ ไว้เป็นเงินทุน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรัก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__น้อยใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ได้งานใหม่
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __บริหารจัดการหนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีโชคลาภ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สุภาพอ่อนโยน
  • การงาน   Work __ดาวเด่น สงบเงียบ เริ่มต้นใหม่ มีความหวังมากขึ้น
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ทำงานดึก
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คู่แข่งขันมากมาย
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ธนาคาร
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ทำบุญให้ทาน
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __อนาคตจะมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าเดิม สุขสมหวัง

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ มากด้วยอำนาจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาใหญ่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวดีกว่า เป็นโสดต่อไป
   • สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางท่องเที่ยว
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ร่ำรวย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญให้ทานไถ่ถอนชีวิตสัตว์
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แฟชั่น ทันสมัย
  • การงาน   Work __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  • การเงิน  Finance __หยุดนิ่งไปสักระยะหนึ่ง
  • โชค ลาภ  Fortune __จากความฝัน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ห้ามทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความมั่นคงของธุรกิจและครอบครัว
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการ ช่องทางใหม่ๆ
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __บริหารการเงินในธนาคาร
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __เจ็บป่วยอย่างหนัก กระดูกสันหลัง

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน นายหน้า ที่ดิน
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวพร้อมหน้า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีโชคลาภ มรดก ที่ดิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __หาซื้อใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __กินยารักษาโรค สมุนไพร
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีโชคลาภ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เรียนจบการศึกษา งานเลี้ยง ฉลองความสำเน็จ
  • การงาน   Work __มีงานภาระกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
  • การเงิน  Finance __ไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __สุข สมหวัง แต่ไม่ทั้งหมด
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความไม่แน่นอน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ทำสัญญา
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ควบคุมรายจ่าย ระวังโรคหัวใจ ภูมิแพ้ อกหัก

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __มีผลกำไรงดงามดีมาก โชคลาภมากเป็นพิเศษ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ร่ำรวย มหาศาล ติดต่อกับธนาคาร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนชีวิตครอบครัว
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ไป/กลับจากต่างประเทศ
   • สามีภรรยา  Lover-married __หมอดู ตรวจดวงชะตา
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __กินอยู่เพื่อสุขภาพ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานส่วยใหญ่ก้าวหน้าดี
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บ้าน สำนักงาน โรงแรม อัญมณี
  • การงาน   Work __ยานพาหนะ ต่างประเทศ ชิงชัยชนะ สู้รบ
  • การเงิน  Finance __มรดกที่ดิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ความยุติธรรม
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน ทรัพย์สิน
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่ไว้เป็นทุน

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __คิดถึงเรื่องเก่า ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __หยุด พักผ่อน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทันสมัย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่ระหว่างตัดสินใจ กำลังจะตัดรักทิ้งไป
   • สามีภรรยา  Lover-married __มีลูกหลานบริวารมาเพิ่ม
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __วางแผนชีวิตครัวครัวธุรกิจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตรวจดวงชะตา
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิธีการต่อสู้ แก้ไขปัญหาใหญ่
  • การงาน   Work __เด่นการค้า
  • การเงิน  Finance __บริหารทรัพย์สินหมุนเวียน กู้เงิน เล่นหุ้น มีความเสี่ยงสูง ขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตกใจ ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย พลัดตกหกล้มสะดุดเขี้ยวงาของมีคมบาด
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ชีวิตมั่นคงมากขึ้น ได้รับตำแหน่งใหม่
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของมีค่า ที่ดิน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ผูกมัดรัดแน่น ทำให้รู้สึกอึดอัด
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ระวังตนเอง กิเลสตัญหาอุปทานความใจร้อน
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __รวบรวมอำนาจในการปกครอง

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  หมอเสาวรส ปฐมทิพย์ บริการ ดูดวงทางโทรศัพท์ ค่่าบริการ 400 บาท/ดวง/5 คำถาม พยากรณ์จากไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-217-4749 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. 084-815-0481 ทุกวันในเวลา 9.00 น. – 17.00 น.

Soutvaross Muangpean

patomtip

148

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: