ดูดวงรายเดือน มกราคม2556 ทายจากวันเกิด (7 วัน)


ดูดวงรายเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2557 ทายจากวันเกิด(7 วัน)

Monthly horoscopes Jauary 2014 predict from Day of  born.

………………………..

(1)

คนเกิดวันอาทิตย์

Born on Sunday

 1. อดีต  Past __ ทะเลาะ ขัดแย้ง คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 2. ปัจจุบัน  Present __ ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
 3. สภาพแวดล้อม  Environment __ สิ้นสุด เริ่มใหม่
 4. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียนรู้  Education __ ทดสอบ
  หน้าที่การงาน  Work __ รอบคอบในการตัดสินใจ
  การเงิน Finance __ ขอทุนดำเนินงาน
  โชคลาภ  Fortune __ ได้จาก ยานพาหนะ และมือถือ
  สุขภาพ/อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  คู่สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ ให้โชค
  ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร  Family & Relatives __ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ งานใหม่
 6. อนาคต  Future __ ดูแลผู้สูงอายุ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem & Solution __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 8. ผู้สนับสนุน  Helper __ ทำบุญให้ทาน
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ เครียด
 10. เ้ป้าหมาย   Way of life. __ ปรับปรุงบ้านสำนักงาน

………………………..

(2)

คนเกิดวันจันทร์
Born on Monday.

 1. อดีต  Past __ ซื้อขายแลกเลี่ยน นายหน้า ค้าที่ดิน
 2. ปัจจุบัน  Present __เหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย
 3. สภาพแวดล้อม  Environment __ ซื้อ/ใช้งานโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์ มากขึ้น
 4. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียนรู้  Education __ บริหารความเสี่ยง ประกันภัย
  หน้าที่การงาน  Work __  ติดตามงานที่ยังตกค้าง
  การเงิน Finance __  ดี มั่นคง
  โชคลาภ  Fortune __ สับสน
  สุขภาพ/อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ สิ้นสุด
  คู่สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  โยกย้าย
  ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร  Family & Relatives __  มีได้โชคลาภ โรคเก่ากำเริบ
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เดินทางไกล
 6. อนาคต  Future __ ฝันแม่น
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เงียบเหงา ค้นหาสัจจะธรรม ทางดับทุกข์
 8. ผู้สนับสนุน  Helper __ วางแผนชีวิต
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ระวังโรคความดันโลหิต รอบคอบใการตัดสินใจ
 10. เ้ป้าหมาย   Way of life. __ พึ่งพาตนเอง

………………………..

(3)

คนเกิดวันอังคาร
Born on Tuesday.

 1. อดีต  Past __ ซื้อ/ใช้งานโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์ มากขึ้น
 2. ปัจจุบัน  Present __ เดินทางไกล ยานพาหนะ
 3. สภาพแวดล้อม  Environment __ อุปสรรคเล็กน้อย
 4. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียนรู้  Education __  ซ่อม สิ้นสุด
  หน้าที่การงาน  Work __  โยกย้าย
  การเงิน Finance __  ชำระหนี้สิน
  โชคลาภ  Fortune __ ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
  สุขภาพ/อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ วนเวียน ไป มา
  คู่สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  ทะเลาะ
  ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร  Family & Relatives __ สิ้นสุด เริ่มใหม่ทำสัญญา
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ 
 6. อนาคต  Future __ วางแผนงานชีวิต
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem & Solution __ พระ บวชเรียน ธรรมะ
 8. ผู้สนับสนุน  Helper __ เศรษฐีนี
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ผู้สูงอายุ
 10. เ้ป้าหมาย   Way of life. __ ปกป้องตัวเอง

………………………..

(4)

คนเกิดวันพุธ
Born on Wednesday.

 1. อดีต  Past __สิ้นสุด เริ่มใหม่
 2. ปัจจุบัน  Present __ ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
 3. สภาพแวดล้อม  Environment __ คิดจะเปลี่ยนงาน
 4. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียนรู้  Education __  กำไรขาดทุนโบนัทดอกเบี้ย
  หน้าที่การงาน  Work __ เดินทาง ยานพาหนะ
  การเงิน Finance __  ขอ ทุนดำเนินการ
  โชคลาภ  Fortune __ ได้จากงาน
  สุขภาพ/อุบัติเหตุ  Health & Accident __ เหนื่ยง่าย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ โสด
  คู่สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  ปล่อยให้มีอิสระภาพ
  ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร  Family & Relatives __ เดินทางไกล มาหา
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ทะเลาะ
 6. อนาคต  Future __ วางแผนชีวิต
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem & Solution __ สงบ นิ่ง
 8. ผู้สนับสนุน  Helper __ ราชการ มั่นคง รับตำแหน่งใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ พักงาน
 10. เ้ป้าหมาย   Way of life. __ แอบ ความลับ นอนดึก

………………………..

(5)

คนเกิดวันวันพฤหัสบดี
Born on Thursday.

 1. อดีต  Past __ เจ็บป่วย
 2. ปัจจุบัน  Present __หมอดู ตรวจดวงชะตา สอน
 3. สภาพแวดล้อม  Environment __ อึดอัดขันข้อง ไม่สะดวก
 4. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียนรู้  Education __ สอบ ทบทวนวิชา
  หน้าที่การงาน  Work __  เจรจาต่อรอง
  การเงิน Finance __  สำเร็จ สมหวัง
  โชคลาภ  Fortune __ ได้มา ใช้หนี้สิน
  สุขภาพ/อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ไม่แน่นอน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ให้งานทำ
  คู่สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __เหมือนเป็นเพื่อนกัน 
  ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร  Family & Relatives __ เดินทางไกล ไปมาหาสู่
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เก็บเงิน สะสม
 6. อนาคต  Future __ โครงการมากมาย เริ่มทำ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem & Solution __ อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
 8. ผู้สนับสนุน  Helper __ ติดตาม ดูแล แนะนำ
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ท่องเที่ยว
 10. เ้ป้าหมาย   Way of life. __ช้าแต่สำเร็จ

………………………..

(6)

คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. อดีต  Past __ พักงานระยะสั้น
 2. ปัจจุบัน  Present __เด่นการเงิน ธนาคาร
 3. สภาพแวดล้อม  Environment __ สัมผัสที่หกสูง
 4. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียนรู้  Education __ ค่าใช้จ่ายสูง
  หน้าที่การงาน  Work __ เดินทางไกล
  การเงิน Finance __ ใช้หนี้สิน
  โชคลาภ  Fortune __ ได้จากยานพาหนะ
  สุขภาพ/อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ปล่อยเขาไปเป็นอิสระ
  คู่สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  ทะเลาะ
  ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร  Family & Relatives __ เครียด
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เงียบ
 6. อนาคต  Future __ พบเพื่อน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ยุ่งกับญาติกับงาน
 8. ผู้สนับสนุน  Helper __ ไปคนเดียว
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ สุขภาพ
 10. เ้ป้าหมาย   Way of life. __ ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน

………………………..

(7)

คนเกิดวันเสาร์
Born on Saturday.

 1. อดีต  Past __ เจ็บป่วย พบแพทย์ อุบัติเหตุ
 2. ปัจจุบัน  Present __ เจ็บป่วย
 3. สภาพแวดล้อม  Environment __ พบเพื่อนเก่า
 4. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียนรู้  Education __  สัจจะธรรม
  หน้าที่การงาน  Work __  โบนัท ผลการดำเนินงาน
  การเงิน Finance __ ดีขึ้น
  โชคลาภ  Fortune __ ได้โชค เฉียด
  สุขภาพ/อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ให้งานทำ
  คู่สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __กินยารักษาหลายโรค
  ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร  Family & Relatives __  ฟื้นฟูสุขภาพ
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ครอบครัวพร้อมหน้า
 6. อนาคต  Future __ ขยัน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ทำงานแข่งกับเวลา เหตุด่วนเหตุร้าย
 8. ผู้สนับสนุน  Helper __พึ่งพาตนเอง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ งานหนัก
 10. เ้ป้าหมาย   Way of life. __ฝึกสมาธิ

………………………..

137

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
หมอดูไพ่ยิปซีทางโทรศัพท์ 400 บาท/ดวง/5 คำถาม
โทร. (AIS)     08-4815-0481
โทร. (DTAC) 09-0691-4214
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-17474-9

________________

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: