ตรวจดวงชะตารายเดือน สิงหาคม2556 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตรไทย)


ดูดวงรายเดือนสิงหาคม2556  ทายจากปีเกิด (12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in August 2013.
Prediction from Year of born. (12 constellation)

________________

.

(1)
คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat year.

 1. ปัจจุบัน Present __ น้ำท่วม ล้อมรอบ ใช้สมุนไพร
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ พักงานระยะสั้น
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ พืชพรรณ ไม้ดอกไม้ประดับ
  หน้าที่ การงาน  Work __ บริหารการเงินการคลังในธนาคาร
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ สมหวัง ได้ตามปรารถนา
  โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง ดีมาก
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ดูดวง
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ โครงการดีๆมากมายยังไม่ได้ทำ
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์สูญเสียของรัก
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เป็นกฎแห่งกรรม
 5. อดีต  Past __ ได้งานเพิ่มภาระกิจใหม่
 6. อนาคต   Future __ พบเพื่อนร่วมรุ่น ยุคเก่า
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพหนะคันใหม่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เจ็บป่วย
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ มรดกที่ดิน

________________

.

(2)
คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox year.

 1. ปัจจุบัน Present __ ซื้อหาใช้อุปกรณ์สื่อสารทันสมัยเพิ่มขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ดีเด่นตรวจดวงชะตา
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ ค้นหาสิ่งแปลกใหม่เพิ่มเติม
  หน้าที่ การงาน  Work __ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ ได้รับดอกเบี้ย ผลกำไร งอกงามดี
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  เก็บความรู้สึกไว้ในใจ
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ น้อยใจไปคนเดียว
 5. อดีต  Past __ งานบุญบ้าน  ฉลองความสำเร็จ
 6. อนาคต   Future __  ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __  ใช้บ้านเป้นสำนักงาน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ความคิดขัดแย้งไม่ตรงกัน
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __หงุดหงิด วางระเบียบ แบบแผนชีวิต

________________

.

(3)
คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger year.

 1. ปัจจุบัน Present __ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เจ็บป่วย
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ ดาวงดาว ฤดูกาล
  หน้าที่ การงาน  Work __ ทุนการศึกษา
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ดีมาก
  โชคลาภ  Fortune __  ไม่แน่นอน
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปรับที่อยู่อาศัยต้องการอากาศที่ระบายถ่ายเทสะดวก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ เก็บเงิน สะสม
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ อยู่กันแบบเพื่อน
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ อารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ โรคเก่ากำเริบ ใช้หนี้สิน
 5. อดีต  Past __ สิ้นสุด เริ่มใหม่อีกครั้ง สุขสมบูรณ์
 6. อนาคต   Future __ ทำงานหนัก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  เพื่อน
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ แก้ปัญหาด่วนเฉพาะหน้า
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __งานก้าวหน้า

________________

.

(4)
คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.

 1. ปัจจุบัน Present __  ยุ่งกับญาติ ยุ่งกับงาน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 1. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ไม่แน่นอน
 1. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  ดวงดาว
  หน้าที่ การงาน  Work __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานปรับปรุงให้ดีขึ้น ซ่อมบ้าน
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ซับซ้อน
  โชคลาภ  Fortune __  ได้จากความอดทน รอคอย ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ไม่แน่นอน
 1. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ สมหวัง
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ อึดอัดขัดข้องกายใจ
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ ในวงล้อมของน้ำ  ความวุ่นวาย
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เงียบเหงา บวชเรียนพระธรรม
 2. อดีต  Past __ ทำงานหนัก
 1. อนาคต   Future __  ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 1. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ การปกครอง
 2. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 3. ความคิดในใจ  In mind. __ ถูกรีดไถ่เงินทอง
 4. วิถีชีวิต   Way of life. __ทำบุญกุศล ไปคนเดียว

________________

.

(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. ปัจจุบัน Present __ แอบทำบางอย่างไม่บอกสังคม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  มีความคิดแปลกใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ เครียด ความฝัน
  หน้าที่ การงาน  Work __ รองานใหม่
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ ดี ดีมาก
  โชคลาภ  Fortune __  จากผู้ชายกลางคน
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__   แต่งงาน มีคู่
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียของรัก
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ งานใหม่
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ โรคเก่ากำเริบ
 5. อดีต  Past __ เหน็ดเหนื่อยต่อสู้ ปัญหามากมาย
 6. อนาคต   Future __  อดทน บน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ถูกรีดไถ่ขอกู้ยืมเงินทอง
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ มีเหตุด่วนไม่คาดคิดทำให้ตกใจ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  เพื่อน
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่

________________

.

(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. ปัจจุบัน Present __ เครื่องแต่งกายทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เริ่มชีวิตใหม่ อย่างเงียบๆ
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ การเงิน การผลิตสินค้าบริการ
  หน้าที่ การงาน  Work __ บริหารจัดการหนี้สิน
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  เจรจาต่อรอง
  โชคลาภ  Fortune __  ดี ปานกลาง
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ระวังความดัน เบาหวาน ไขมัน โกรธง่าย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ต้องการเงินมากกว่าความรัก
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ พึ่งพาตัวเอง
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ ฉลองความสำเร็จ
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ โรคเก่ากำเริบ ใช้หนี้
 5. อดีต  Past __ หลงรัก
 6. อนาคต   Future __ ครอบครัวพร้อมหน้า
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  พักงานระยะสั้นๆ
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __วางแผนชีวิต

________________

.

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse year.

 1. ปัจจุบัน Present __ โรคเก่ากำเริบ หนี้สิน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  งานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ ทุนการศึกษา
  หน้าที่ การงาน  Work __ เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ภาระหนัก
  โชคลาภ  Fortune __ อย่าทุ่มเท
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  ปล่อยปลาสังฆทาน
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ ร่างกายต้องการพัดผ่อนมากขึ้น
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __   ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์อินเตอร์เน็ท
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ มีโชค ให้ลาภ
 5. อดีต  Past __ พักงานระยะสั้นๆ
 6. อนาคต   Future __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ขยันทำงานเก็บเงิน
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ บริการเงินในธนาคาร
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __โครงการมากมายรอทำ

________________

.

(8)
คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat year.

 1. ปัจจุบัน Present __ ใช้สัมผัสที่หก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ขยันทำงานหางาน
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ ใช้เวลาอันจำกัด
  หน้าที่ การงาน  Work __ เครียด
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ ค่อนข้างมั่นคง
  โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ เก็บไว้ในใจ
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ เหมือนเพื่อน
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ บริหารจัดการมรดกที่ดินทรัพย์สิน
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
 5. อดีต  Past __ ใช้หนี้สิน
 6. อนาคต   Future __ พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ลูกหลานบริวาร
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ หน่วยราชการการปกครอง
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

________________

.

(9)
คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey year.

 1. ปัจจุบัน Present __ ต้อนรับ ผู้มาเยือนจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
 1. สิ่งแวดล้อม  Environment __ หมอดู ตรวจดวงชะตาเรียนวิชาชีพหมอดู
 1. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ ผู้นำ การบริหารจัดการองค์กร
  หน้าที่ การงาน  Work __ ปรับปรุง ทำให้ดีขึ้น
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ เพิ่มทุนหุ้นส่วน
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง ทำบุญบ้านสำนักงาน
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ อดทน
 1. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ มีคู่  แต่งงาน
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ ทะเลาะถกเถียง ต่อสู้
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ สมบูรณ์ อ้วน
 1. อดีต  Past __ เยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 1. อนาคต   Future __  เลือกการกินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี
 1. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ กินยาหลายขนาน พึ่งพาตรนเอง
 1. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __  ธนาคาร
 1. ความคิดในใจ  In mind. __  ลังเลการตัดสินใจ
 1. วิถีชีวิต   Way of life. __หนีการตามตื้อ ขอยืมเงินทอง

________________

.

(10)
คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster year.

 1. ปัจจุบัน Present __ มีอุปสรรค ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ต่อเิติม ปรีบปรุงชีวิต
 1. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  พืชเศรษฐิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  หน้าที่ การงาน  Work __ บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ขยายตลาดสินค้าบริการ
  โชคลาภ  Fortune __  ได้จากยานพาหนะ-คันที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือเดินทางระยะใกล้ๆ
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดี ปานกลาง
 2. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ สิ้นสุด
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ จัดงานเลี้ยงฉลอง ทำบุญบ้าน
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ อดทน
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ขยายกิจการ
 3. อดีต  Past __ ใช้สัมผัสที่หก หยุดพักผ่อนระยะสั้น
 4. อนาคต   Future __ แก้ปัญหาเร่งด่วน
 5. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  เงินตึงมือ มีพอดีใช้ กู้ยืมเงิน
 6. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ พึ่งพาตัวเอง
 7. ความคิดในใจ  In mind. __ อึกอัดขัดข้อง อ้วน
 8. วิถีชีวิต   Way of life. __ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น ได้รับตำแหน่ง

________________

.

(11)
คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog year.

 1. ปัจจุบัน Present __  หญิงใหญ่ชี้นิ้วใช้งาน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ใช้งานบริวาร
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  ให้ ได้ทุนการศึกษา
  หน้าที่ การงาน  Work __ สลับซับซ้อน มีช่องทางเลือกมากมาย
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ดี เด่น อย่างเงียบๆ
  โชคลาภ  Fortune __ จากคนรัก
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ร่างกายต้องการพักผ่อน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ม่าย คิดมากมาย เครียด
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ รักใคร่กันดี
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ อารมณ์ไม่แน่นอน
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ทำให้รู้สึกอึดอัด
 5. อดีต  Past __พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า
 6. อนาคต   Future __ มีโชค ลาภลอย
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เก็บเงินไม่อยู่ ค่าใช้จ่ายสูง
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ ยานพาหนะคันใหม่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __บริหารจัดการเงินในธนาคาร

________________

.

(12)
คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig year.

 1. ปัจจุบัน Present __ เก็บเงินได้แต่ก็ใช้หมด
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ใช้สัมผัสที่หก
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ สิ้นสุด เริ่มใหม่  
  หน้าที่ การงาน  Work __ ดีเด่นการเงิน บัญชี การธนาคาร
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  เก็บเงินไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสูง
  โชคลาภ  Fortune __  จากยาานพาหนะ มอเตอร์ไซค์
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ พร้อมมีบุตร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__น้อยใจ  ทิ้งร้างห่างไกล
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ รักใคร่กันดี
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ เป็นไปตามกรรม ตรวจสุขภาพ ฟืนฟูกายใจ
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 5. อดีต  Past __ สับสน
 6. อนาคต   Future __  ความรักซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ อย่าทำผิดศีลธรรมและกฎหมาย
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ แอบทำบางอย่าง ไม่บอกใคร
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ขยันทำงานหาเงิน

135

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
หมอดูไพ่ยิปซีทางโทรศัพท์ 400 บาท/ดวง/5 คำถาม
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-17474-9

โทร. (AIS)     08-4815-0481
โทร. (DTAC) 09-0691-4214

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: