ทำนายดวงชะตา รายเดือนสิงหาคม2556 ทายจากเดือนเกิด (12ราศี)


หอยเบี้ยจั่น

ดูดวงรายเดือนสิงหาคม2556  ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Monthly horoscopes in August 2013.
Prediction from month of  born.  (12 Thai Zodiac.)

________________

(1)
คนเกิดเดือนห้าไทย
ราศีเมษ-แกะ (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. ปัจจุบัน Present __ ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เดินทางระยะใกล้ ซื้อหายานพาหนะคันใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  – หน้าที่ การงาน  Work __ ก้าวหน้า
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  จุดเริ่มต้นที่ดี
  – โชคลาภ  Fortune __  ได้เข้ามาก็ต้องจ่ายออกไป
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  สมหวังเงียบๆ
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  เด่นการค้าขาย ซื้อหายานพาหนะคันใหม่ จักยานยนต์
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  ขยับขยายธุรกิจ ขยายสาขา
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ พ่อค้าขายส่ง คนกลาง
 5. อดีต  Past __ ฝันแม่น
 6. อนาคต   Future __ พบคนรักคนถูกใจ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ กินอาหารยาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ ไถ่ชีวิตสัตว์
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ยุ่งกับญาติกับงาน
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ อยู่คนเดียว เงียบเหงาเศร้าซึม

________________

(2)
คนเกิดเดือนหกไทย
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. ปัจจุบัน Present __ เปลี่ยนแปลงสภาพรูปแบบทรัพย์สิน ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  ด่วนรวดเร็วแข่งกับเวลา พลังงาน ไฟฟ้าอิเลกทรอนิค
  – หน้าที่ การงาน  Work __  บริหารจัดการน้ำดื่ม เพื่อสุขภาพ
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  กำลังคิดจะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม
  – โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง เดินทางไกล
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  สับสนการตัดสินใจ
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  ดีเด่นการเงิืน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  ขยันทำงานหาเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล กำลังจะกลับมา
 5. อดีต  Past __ อารมณ์หงุดหงิด
 6. อนาคต   Future __ พบคนรัก ความรัก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ อึดอันขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก มีภาระกิจรัดตัว
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ ดูแลเยี่ยมเยือน ชายสูงอายุ โรคความดันเบาหวานไขมัน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ซ่อมสุขภาพ
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ ทบทวนชีวิต นึกถึงความผิดพลาดนานมาแล้ว

________________

(3)
คนเกิดเดือนเจ็ดไทย
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. ปัจจุบัน Present __ วิตกกังวลถึงความไม่แน่นอน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ เรียนสอบซ่อม เก็บของเก่ามาใช้งาน
  – หน้าที่ การงาน  Work __  พึ่งพาตนเอง
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ดีเด่น
  – โชคลาภ  Fortune __  ได้จากยานพาหนะ ในฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  หนุ่ม(สาว)เจ้าสำอางค์ แต่งตัวทันสมัย
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  งอนง้อขอคืนดี ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  เงียบเหงาเศร้าซึม อยู่คนเดียว
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ มีเหตุด่วน เหตุร้าย ทำให้ตกใจ
 5. อดีต  Past __ เก็บสะสมเงินได้มาก แต่ก็ใช้หมด
 6. อนาคต   Future __ เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อหายานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ คิดมากเกินไป นอนไม่ค่อยหลับ
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ คิดก่อนทำ อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ คนที่เคารพรัก ความรัก
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ ต้องการเพียงเพื่อนที่รู้ใจ

________________

(4)
คนเกิดเดือนแปดไทย
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. ปัจจุบัน Present __ สภาวะที่ไม่แน่นอน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ต้องพึ่งพาตนเอง ทำใจดีสู้เสือ
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  การค้าขาย
  – หน้าที่ การงาน  Work __  เก็บของเก่าตกหล่นมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  กู้ยืมเงินทุน หมุนเงิน
  – โชคลาภ  Fortune __  จากผลสำเร็จในเรื่องงาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  หงอยเหงาเศร้าซึม คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  ขยันทำงานหาเงิน
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  เจ็บป่วย
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ทำงานหนัก
 5. อดีต  Past __ ครอบครัวมีความสุข
 6. อนาคต   Future __ ไปไหนไม่สะดวก มีภาระกิจต้องทำมากขึ้น
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ร่างกายต้องการพักผ่อน
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ระวังความผิดทางกฎหมายศีลธรรม
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ ลำบาก แก้ไขปัญหาแข่งกับเวลา

________________

(5)
คนเกิดเดือนเก้าไทย
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. ปัจจุบัน Present __ สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  ธุรกิจท่องเที่ยว
  – หน้าที่ การงาน  Work __  เดินทางไกล แข่งขันทางการค้า
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ถูกขอ กู้ยืมเงิน
  – โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ระวังความดันเบาหวานไขมัน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  ตรวจดวงชะตา
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  มีภาระกิจมาก เวลาส่วนตัวน้อยลง
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ รายได้เท่ากับค่าใช้จ่าย กู้ยืมเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ช่วยเหลือกันและกัน
 5. อดีต  Past __ ค้าขาย ซื้อยานพาหนะคันใหม่ จักยานยนต์
 6. อนาคต   Future __ ขยันทำงานหาเงิน รายได้สูงขึ้น
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ สุขสมหวัง ชื่อเสียงด่งดัง
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ อยู่ห่างไกลต่างประเทศต่างจังหวัด รถยนต์คันใหม่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ สัมผัสที่หก
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ ไม่ได้อย่างใจ

________________

(6)
คนเกิดเดือน ๑๐
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. ปัจจุบัน Present __ การเรียนระดับสูงกว่าเดิม ปริญญาโท ขยายกิจการ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ใช้เงินก้อนใหญ่
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  ต่อปริญญาเอก
  – หน้าที่ การงาน  Work __ งานก้าวหน้า ขยายกิจการ
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ผ่อนผัน พักการใช้เงิน พักใช้หนี้สิน
  – โชคลาภ  Fortune __  ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ใช้แม่สื่อ(เครื่องมือ)ช่วยค้นหาความรัก
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  เถียงกันในเรื่องเพียงเล็กน้อย
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ มีเหตุด่วนเหตุร้าย ทำให้ตกใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ทำงานหนัก
 5. อดีต  Past __อ้วน สมบูรณ์พูลสุข สิ้นสุดและเริ่มชีวิตใหม่
 6. อนาคต   Future __ คัดเลือกใช้สิ่งที่เหมาะกับรูปแบบชีวิตของตัวเอง
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เก็บสะสมเงินทอง
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ อย่างเงียบๆ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ไม่ทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ ชายสูงอายุ อุปถัมภ์ ดูแล

________________

(7)
คนเกิดเดือนสิบเอ็ดไทย
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. ปัจจุบัน Present __ คิดถึงเรื่องเก่าบางเรื่อง แล้วเศร้าโศกเสียใจ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารการเงินในธนาคาร
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  น้ำขึ้้นน้ำลง จันทรคติ ความฝัน
  – หน้าที่ การงาน  Work __  เจรจาต่อรอง รับแขกมาเยือน
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ระยะฟื้นฟูธุรกิจ
  – โชคลาภ  Fortune __  ดี ดีมากที่สุด
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  มีรักสำรอง
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  สิ้นสุด เริ่มใหม่ น้ำหนักมากขึ้น
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  ดูแลชายสูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ อดทน ขอความเห็นใจ
 5. อดีต  Past __ ตรวจดวงชะตา
 6. อนาคต   Future __ โครงการมากมายรอทำ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ สร้างรากฐานความมั่นคงให้ชีวิต
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ มรดก ทรัพย์สิน ที่ดิน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ พักผ่อน
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ ดีเด่นการค้าขาย

________________
(8)
คนเกิดเดือนสิบสองไทย
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. ปัจจุบัน Present __ พบมิตรเก่า
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  ซื้อขายแลกเปลี่ยนนายหน้าค้าขายทรัพย์สิน
  – หน้าที่ การงาน  Work __  ทำงานติดต่อเนื่องกลับบ้านช้า นอนดึก
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  มีปัญหา เงินไม่พอใช้
  – โชคลาภ  Fortune __  ได้จากงานใหม่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  ม่าย
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  ช่วยหางาน นำเสนองานใหม่
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ได้โชคลาภ
 5. อดีต  Past __ สับสนลังเลการตัดสินใจ วกวนไปมา
 6. อนาคต   Future __ ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข อยู่เกือบพร้อมหน้า
 7. ทุกข์ ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ปัญหาเล็กน้อยพอแก้ไขปัญหาได้
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ ขยายกิจการสาขา ทำงานนอกสถานที่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ สัมผัสที่หก
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ ฌานหยั่งรู้

________________

(9)
คนเกิดเดือนอ้ายไทย
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. ปัจจุบัน Present __ รอคอย ด้วยความอดทน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ใช้สัมผัสที่หกช่วยนำทาง
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  น้ำมัน เชื้อเพลิง สุรา การกลั่นหมักอบ
  – หน้าที่ การงาน  Work __  เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกัน
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ค่าใช้จ่ายสูง
  – โชคลาภ  Fortune __  ไม่ควรเสี่ยงเกิน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ นอนดึก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  ชักชวนไปทำบุญ
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  บริหารการเงิน
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ มีเหตุด่วนเหตุร้าย ฉุกเฉิน ตกใจ
 5. อดีต  Past __ ยึกทางสายกลาง
 6. อนาคต   Future __ มรดกที่ดิน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ทำตามสัญญา
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานซ่อมแซมบ้าน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เงินในธนาคาร
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด

________________

(10)
คนเกิดเดือนยี่ไทย
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. ปัจจุบัน Present __ ควรทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ได้งานใหม่ บริวารใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  – หน้าที่ การงาน  Work __  แสดงความคิดเห็น คิดแตกต่างเพื่อความรอบคอบ
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ไม่คงที่ไม่แน่นอน
  – โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ พลิกผัน
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ สิ้นสุด  เจ็บป่วย อุบัติเหตุเ ข้าโรงพยาบาล พบแพทย์
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  ช่างเลือก ไม่ถูกใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ดูแลญาติผู้ใหญ่ชายสูงอายุ
 5. อดีต  Past __ เด็กให้โชค
 6. อนาคต   Future __ รับแขกเดินทางไกลมาหา
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ ทิ้งร้าห่างไกล
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ฟื้นฟูสุขภาพ
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ ยังต้องการความรัก

________________

(11)
คนเกิดเดือนสามไทย
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. ปัจจุบัน Present __ หมุนเงิน มีพอดีใช้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ ดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล
  – หน้าที่ การงาน  Work __  ฝนตก ควบคุมค่าใช้จ่าย
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ซื้อยานพาหนะ เดินทางไกล
  – โชคลาภ  Fortune __  หลีกเลี่ยงการทุ่มเทเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ อ้วน อึดอัดขัดข้อง เดินไม่สะดวก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  พบคนรักใหม่ถูกใจ
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  ดีเด่นการเงินการธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  จักรยานยนต์
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ กินยาหลายขนาน
 5. อดีต  Past __ ไปงานกินเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
 6. อนาคต   Future __ พบเพื่อนร่วมรุ่น ยุคเก่า
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ โครงการมากมายยังไม่เริ่มทำ
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ ต้องการความสงบเงียบ ปลีกวิเวก
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เก็บปัญหาไว้ในใจ
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ เศรษฐีนี

________________

(12)
คนเกิดเดือนสี่ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. ปัจจุบัน Present __ ทำุบุญบริจาคเป็นทาน สะเดาะเคราะห์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  – การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __  พระธรรม เพื่อความพ้นทุกข์
  – หน้าที่ การงาน  Work __  การเงิน คลังสินค้า
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __  ซื้อยานพาหนะ เดินทางต่างประเทศ
  – โชคลาภ  Fortune __  พลาดไปนิดหนึ่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ หลีกเลี่ยงงานแบกหาม ไม่พักผ่อน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__  พบคนรักคนถูกใจ
  – คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __  พูดจาเสียดแทงใจ
  – ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __  มีปัญหารักซ้ำ้ซ้อน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เคร่งเครียดจริงจัง
 5. อดีต  Past __ เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจัวหวัด
 6. อนาคต   Future __ อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ อยู่ในความสงบ
 8. ผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  Helper __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอนซ่อมแซมบ้าน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
________________

๑๓๓

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
หมอดูไพ่ยิปซีทางโทรศัพท์ 400 บาท/ดวง/5 คำถาม
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-17474-9

โทร. (AIS)     08-4815-0481
โทร. (DTAC) 09-0691-4214

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: