* รวมคำทำนายดวงชะตา รายเดือนพฤศจิกายน2555 ทำนายจากเดือนเกิด(12ราศี)


* รวมคำทำนายดวงชะตา รายเดือนพฤศจิกายน 2555 ทำนายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
* Total monthly horoscopes in November 2555.  Prediction from Month of born.

…………………………………………..

(1)

คนเกิดเดือน ๕ ราศีเมษ (แกะ)
Born in Aries.
(รูป)
ราศีเมษ (แกะ) 13เมษายน–13พฤษภาคม
Aries 13April-13May.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : … กินเลี้ยง พบเพื่อนเก่า
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … งานมั่นคงก้าวหน้ามากขึ้น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education … พันธะสัญญา ความร่วมมือ หุ้นส่วนบริษัท
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work … ทุ่มเทมากได้ผลมาก ทุ่มเทน้อยได้ผลน้อย
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance … บริจาคการกุศล
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากรถยนต์ เดินทางไกล
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident … ปวดหัว แก้ปัญหาไม่ค่อยได้
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … แอบทำบางอย่างเป็นความลับ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ค้าขาย เดินทางระยะใกล้ๆ
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives … เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … หญิงแกร่ง
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper … ทำงานหนัก
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  … อย่าทำผิดศีลธรรมและกฏหมาย
 6. อนาคต Future :  … ต้อนรับแขกที่เดินทางไกลมาหา
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  … ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  … ถือศีล
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  … ความว่างเปล่า เงียบเหงา
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : … ต้องการความสงบ เงียบๆ

…………………………………………..

(2)

คนเกิดเดือน ๖ ราศีพฤษภ (วัว)
Born in Taurus.
(รูป)
ราศีพฤษภ (วัว) 14พฤษภาคม–13มิถุนายน
Taurus 14May-13June.

  1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : … มีเกณฑ์เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อรถยนต์
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … หงุดหงิด อารมณ์เสียได้ง่าย
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education … ปรับทัศนะวิศัย ให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี
   – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work … ทำงานหนัก
   – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance … ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง
   – โชคลาภ  Fortune … ได้จากหญิงแกร่ง
   – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident … ปานกลางถึงดี
  4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … เจ้าชู้นิดๆ
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ช่วยกันทำงานเก็บเงิน
   – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives … เจ็บป่วย พ่่ายแพ้ นวดแผนไทย
   – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … พบพระ บวชเรียนศึกษาธรรมะ ถือศีลเคร่ง
   – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper … กำลังยุ่งกับญาติกับเพื่อนร่วมงาน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  … ต้อนรับคนเดินทางไกลมาเยี่ยมเยือน
  6. อนาคต Future :  … วางแผรปรับปรุงชีวิตและงาน
  7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  … อยู่ระหว่าการตัดสินใจเรื่องใหญ่
  8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  … ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  … อ้วน สมบูรณ์ สิ้นสุดและเริ่มใหม่อีกครั้ง
  10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : … ลังเลการตัดสินใจ

…………………………………………..

(3)

คนเกิดเดือน ๗ ราศีเมถุน (คนคู่)
Born in Gemini.
(รูป)
ราศีเมถุน (คนคู่) 14 มิถุนายน–14กรกฎาคม
Gemini 14June-14July.

  1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : … ได้เวลาทำบุญสะเดาะเคราะห์
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … โฆษณา ประชาสัมพันธฺ์ ต้อนรับผู้มาเยือน
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education … การผลิตสินค้าบริการ
   – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work … อุตสาหกรรมระดับใหญ่ยักษ์ มหาชน
   – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance … ได้จากงานใหม่เข้ามาเพิ่ม
   – โชคลาภ  Fortune … ใช้สัมผัสที่หก
   – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident … แข็งแรง ดีมากขึ้น
  4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … อย่าทำผิดศีลธรรมและกฏหมาย
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ตัดสินด้วยความยุติธรรม
   – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives … ทิ้งร้างห่างไกลกัน
   – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … มีงานใหม่เข้ามาให้ทำ เลี้ยงลูกหลาน
   – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper … อึดอัดขัดข้อง วางตัวเป็นกลาง
  5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  … พบคนรักใหม่ถูกใจ
  6. อนาคต Future :  … ร่างกายต้องการ
  7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  … ดีร้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการกระทำของตัวเอง
  8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  … คนรัก
  9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  … ว่างเปล่่า ปล่อยวาง ปรับตัวใหม่
  10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : … ระวังความรักซับซ้อน คนที่มีเจ้าของแล้ว

…………………………………………..

(4)

คนเกิดเดือน ๘ ราศีกรกฎ (ปู)
Born in Cancer.
(รูป)
ราศีกรกฎ (ปู) 15กรกฎาคม–16สิงหาคม
Cancer 15July-16August.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …พ่อค้าคนกลาง ทำประกันภัยชีวิต
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …การปรับปรุงคุณภาพชีวิต กินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work …บริหารการเงิน และธุรกิจขนาดใหญ่
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …ใช้ความรู้รอบตัว
  – โชคลาภ  Fortune …ได้จากการคิดคำนวณ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ทะเลาะ ใช้อารมณ์ ใช้กำลัง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ก้าวหน้า
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …เข็มแข็ง แข็งแรงขึ้น
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …พบกันโดยบังเอิญ
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …ทิ้งร้างห่างไกล
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …ริเริ่มทำโครงการที่เคยคิดไว้นานแล้ว
 6. อนาคต Future :  …ดี ยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ฝันแม่น สวดมนต์คาถา ฝึกสมาธิ
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  …ขยายกิจการ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  …ค้าขาย
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …ชายสูงอายุอุปถัมภ์

…………………………………………..

(5)

คนเกิดเดือน ๙ ราศีสิงห์ (สิงโต)
Born in Leo.
(รูป)
ราศีสิงห์ (สิงโต) 17สิงหาคม–16กันยายน
Leo 17August -16September.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …ต้องการความยุติธรรม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …มีเกณฑ์เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียญาติคนใกล้ชิด (ควรสะเดาะเคราะห์)
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …พันธุกรรม หมักดองเหล้าเบียร์ EM
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work … แก้ไขปัญหาเก่าๆ บริหารจัดการภาระหนี้สิน
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …หยุดนิ่ง คงที่
  – โชคลาภ  Fortune …เบอร์โทรศัพท์ให้โชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …ดีขึ้น ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …น้อยใจ ใจน้อย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …พูดดี-ดีด้วย พูดร้าย-ร้ายตอบ
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …ถือศีล นักบวช
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ขยายกิจการ
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …เจ็บป่วย
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …ฝันและลางสังหรณ์แม่นยำ
 6. อนาคต Future :  …แก้ปัญหาเล็กน้อยแต่เร่งด่วน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  ….ใช้พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  … ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  … อึกอัดขัดข้องไปไหนไม่สะดวก ภาระกิจรัดตัว
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี  เกี่ยวข้องกับธุระกิจขนาดใหญ่หลายร้อยล้าน

…………………………………………..

(6)

คนเกิดเดือน ๑๐ ราศีกันย์ (หญิงสาว)
Born in Virgo.
(รูป)
ราศีกันย์ (หญิงสาว) 17กันยายน–16ตุลาคม
Virgo 17September-16 October.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …ตรวจดวงชะตา
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …อุปสรรคแรกคือการตัดสินใจของตัวเอง
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …เรียนได้ถึงระดับสูงสุด ปริญญาเอก
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work …จัดตั้งห้าง หุ้นส่วน บริษัท
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …ปานกลาง
  – โชคลาภ  Fortune …ได้จากการต้อนรับแขก ต่างบ้านต่างเมือง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …โรคเก่ากำเริบ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ขอแต่งงาน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …เหมือนอยู่คนเดียว
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …มองโลกแง่ร้าย โรคซึมเศร้า
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ งานแต่งงาน
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …เดินทางไกลไป/กลับ ต่างประเทศต่างจังหวัด
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …งานก้าวหน้าไปกว่าครึ่ง
 6. อนาคต Future :  …ต้องสู้ งานหนักมาก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ยังไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจในตอนนี้
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  …ได้งานใหม่ทำ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  …คนรักทิ้งร้างห่างไกล อยากให้กลับมา
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …แบกภาระหนักแต่เพียงผู้เดียว

…………………………………………..

(7)

คนเกิดเดือน ๑๑ ราศีตุลย์ (คันชั่ง)
Born in Libra.
(รูป)
ราศีตุลย์ (คันชั่ง) 17ตุลาคม–15พฤศจิกายน
Libra 17October-15November.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …เก็บสะสมเงินทองมากมายใช้หมด
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …บริหารจัดการมรดก ทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …อึดอัด ขัดข้อง ไม่สะดวก ไม่สบายกายใจ
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work …รับผิดชอบการเงินการธนาคาร
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …วิตกกังวล มีความไม่แน่นอน
  – โชคลาภ  Fortune …ได้จากการเสี่ยงล็อตเตอรี่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …โรคเก่ากำเริบ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …พบกับพ่อม่าย-แม่ม่าย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ทำตามคำมั่นสัญญา
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …ใช้ให้ทำอะไรก็สำเร็จ แต่ช้าหน่อย
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ครอบครัวพร้อมหน้า
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …หญิงแกร่ง
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …สู้โว้ย
 6. อนาคต Future :  …สู้แล้วชนะ ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไว้
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  …จัดงานเลี้ยงฉลอง
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  …มั่งคั่งร่ำรวย
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …ยอมรับกฏแห่งกรรมได้ ถึงมีทุกข์ก็ไม่นาน

…………………………………………..

(8)

คนเกิดเดือน ๑๒ ราศีพิจิก (แมงป่อง)
Born in Scorpio.
(รูป)
ราศีพิจิก (แมงป่อง) 16พฤศจิกายน–15ธันวาคม
Scorpio 16November-15December.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …มีเกณฑ์เดินทางไกลโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอนปรับปรุงบ้าน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …ได้รับความยุติธรรม
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …เรียนเก่ง ระดับผู้นำ
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work …ยึดหลักทางสายกลาง ไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …สัมพันธ์กับงาน ดี ก้าวหน้า
  – โชคลาภ  Fortune …เฉียดได้โชคใหญ่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …กายปานกลาง ใจโรคซึมเศร้า
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …รักเก่ากลับมาใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …จะทำสิ่งใดก็สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …ใช้พรหมวิหาร 4 มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …แก้ไขปัญหาให้ทันต่อการสถานะการณ์
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …ยุ่งกับญาติ ยุ่งกับงาน
 6. อนาคต Future :  …ฝันแม่น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เดินทางท่องเที่ยว
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  …ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  …เตรียมต้อนรับแขกเดินทางมาไกลมาเยือน
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …เจ็บป่วย ปวดเหมื่อย นวดแผนไทย

…………………………………………..

(9)

คนเกิดเดือน อ้าย ราศีธนู (คนยิงธนู)
Born in Sagittarius.
(รูป)
ราศีธนู (คนยิงธนู)  16ธันวาคม–14มกราคม
Sagittarius the Archer 16 December -14 January.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …ได้รับสิ่งของไม่ตรงกับความต้องการ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …คิดมากมายย้อนไปในอดีตกาล
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …ฝึกหัดทดลองใช้ระบบสื่อสารทางไกล
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work …มีภาระกิจเดินทางไกลต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …พบกับเพื่อนๆ
  – โชคลาภ  Fortune …ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ในฐานะเพื่อนจะดีกว่า
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …งานหนัก
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …ต้องการความสงบ
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …โรคเก่ากำเริบ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …ปรับปรุงรูปแบบชีวิต ความเป็นอยู่
 6. อนาคต Future :  …เด่นการค้าขาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  …อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจมากมาย
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  …เดินทางระยะใกล้ๆ ผ่อนคลายความเครียด
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  …สู้ชนะ ไม่สู้แพ้
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …เก็บเงินไม่อยู่ มีเหตุต้องใช้

…………………………………………..

(10)

คนเกิดเดือน ยี่ ราศีมกร (แพะทะเล)
Born in Capricorn.
(รูป)
ราศีมกร (แพะทะเล)  15มกราคม–12กุมภาพันธ์
Capricorn 15January-12February.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …จะปรับปรุงชีวิต หาช่องทางปรับเปลี่ยนอาชีพ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …สงบสุข เริ่มชีวิตใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …เพื่อสุขภาพ
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work … ค้นหาความหลุดพ้นจากปัญหาอันยิ่งใหญ่
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยได้
  – โชคลาภ  Fortune …ได้จากาการเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …กินยาหลายขนาน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …เศร้าเสียใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …อารมณ์ขึ้นๆลงๆ
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …โรคเก่ากำเริบ
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …มีความหวังรอคอยใครสักคนจะกลับมาหา
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …พระ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …เก็บสะสมเงินทอง
 6. อนาคต Future :  …พบเพื่อนเก่าๆ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  …สู้ชนะ ไม่สู้แพ้
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  …ไม่ยอมพ่ายแพ้ แก้ปัญหาสำคัญ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  …มีความลับ
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …ภาระกิจมากมาย ต้องทำให้สำเร็จแม้นเกินกำหนดไปแล้ว

…………………………………………..

(11)

คนเกิดเดือน ๓ ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)
Born in Aquarius.
(รูป)
ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ) 13กุมภาพันธ์–13มีนาคม
Aquarius 13February-13March.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …เหมือนอยู่คนเดียว
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …สมบูรณ์พูลสุข
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …อดทนต่อความยากลำบาก ใช้สมาธิสูง
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work …ใช้ภาษาต่างประเทศ เดินทางไกล
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …จัดระเบียบแบบแผน วางนโยบายทางการเงิน
  – โชคลาภ  Fortune …ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …เลือกรักแต่คนรวยมีฐานะ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ดูภายนอกสงบ ท่ามกลางคลื่นลมใต้น้ำ
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …บริหารจัดการมรดก ทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …ทำตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างใคร
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …ทำงานหนัก
 6. อนาคต Future :  …สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  …คิดถึงเรื่องเก่าๆ
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  …สำเร็จ สมหวัง
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  …ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …เดินทางท่องเที่ยว

…………………………………………..

(12)

คนเกิดเดือน ๔ ในราศีมีน (ปลา)
Born in Pisces.
(รูป)
ราศีมีน (ปลา)  14มีนาคม–12เมษายน
Pisces Fish 14March-12April.

 1.  เรื่องเด่นในรอบเดือน Status : …โครงการดีๆมากมายคิดจะทำ ยังไม่ได้เริ่มต้นทำเลย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …แอบทำบางอย่างเก็บไว้เป็นความลับ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษาเพิ่มเติม  Education …ตามเพื่อนฝูง
  – หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work …ใช้ชุดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นพิเศษ
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน Finance …ฟื้นคืนชีพ ดีขึ้น
  – โชคลาภ  Fortune …ได้จากการเป็นนายหน้าพ่อค้าคนกลาง ขายประกัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ถูกตามตื้อ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ขยันทำงานหาเงิน
  – คนในบ้านเดียวกัน Family & Relatives …มีเหตุฉุกเฉิน คาดไม่ถึง
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …มีโชคลาภลอย
  – ที่ปรึกษาอยู่ใกล้  Near helper …ช่วยด้านการเงิน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past :  …กู้เงิน
 6. อนาคต Future :  …ธนาคาร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution :  …โยกย้ายถ่ายเท แลกเปลี่ยน
 8. ที่ปรึกษาอยู่ไกล  Far helper :  …เดินทางท่องเที่ยว
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. :  …ต้องการความยุติธรรม
 10. บทสรุป/คำแนะนำทั่วไป Conclusion : …ครอบครัวพร้อมหน้า

…………………………………………..

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
หมอดูไพ่ยิปซีทางโทรศัพท์ 400 บาท/ดวง/5คำถาม
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-17474-9

โทร. 08-4815-0481 (AIS)
โทร. 09-0691-4214 (DTAC)

https://twitter.com/Soutvaross
http://www.facebook.com/Soutvaross.Muangpearn

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: