*รวมคำทำนายรายเดือน กันยายน2555 ทายจากวันเกิด (7วัน)


*รวมคำทำนายรายเดือน กันยายน2555 ทายจากวันเกิด (7วัน)
Total horoscopes in September 2012.  Forecasts from day of  born.

พยากรณ์โดย…โหร. เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
Forecasts by astrologer Soutvaross Muangpearn.

.

(*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น)

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(1) คนเกิดวันอาทิตย์
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Sunday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …  เรียกร้องให้ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … ได้ดอกผลกำไรงดงาม
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…    อยู่ระหว่างตัดสินใจ ยังลังเล
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …   ปรับปรุงวางนโยบาย แผนการดำเนินกิจการ
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …    เริ่มดีขึ้น
  – โชคลาภ Fortune …     ได้โชคลาภลอย ได้จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ ขยันทำงาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ฟื้นคืนชีพ เหมือนถูกผีหลอก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …  สิ้นสุด เจ็บป่วย ย่ำแย่
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …   ชักชวนปฏิบัติธรรม
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คิดจะปรับปรุงชีวิต บ้าน สำนักงาน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … ครอบครัวพร้อมหน้า
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …  ดีเด่นเรื่องการเงิน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ก่อน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  … ยุ่งกับญาติ กับงาน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … ได้งานใหม่เข้ามาให้เลือกเพิ่มเติม
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  … น้ำท่วมถึง คลื่นลมแรง
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … สำเร็จตามเป้าหมาย ปริญญาตรี

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(2) คนเกิดวันจันทร์
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Monday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : … น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว หนีปัญหา
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … งานส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…สังคมศาสตร์
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ดีเด่นในอาชีพ แพทย์ เภสัช ครู หมอดู
  – ทรัพย์สินเงินทอง Finance …   สำเร็จตามที่หวังแต่ได้ช้าหน่อย
  – โชคลาภ Fortune …   สุขสมหวัง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … คนรักอยู่ไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …  บริหารจัดการมมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  ต้องการความสงบ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เข้มแข็ง อดทน ทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … ธนาคาร เศรษฐีนี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  … ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … วิตกกังวล เครียด คิดมาก นอนไม่หลับ ฝันร้าย
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  … สู้ชีวิต ไม่ควรหนีปัญหา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … ปรับปรุง โยกย้าย เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ซ่อมแซมบ้าน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  … รักษาสุภาพที่ดี
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … บริหารจัดการเงินในธนาคาร

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันายน 2555…(3) คนเกิดวันอังคาร
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Tuesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : … น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … พบคนรักใคร่น่านับถือ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…    ทบทวนความรู้เก่า
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work … สำเร็จได้ตามเป้าหมาย
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance … ซื้อซ่อมยานพาหนะ เน้นจักยานยนต์
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากยานพาหนะที่จอดอยู่เฉยๆ ไม่ค่อยใช้
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ปวด-หัว สายตา กระเพราะอาหาร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ถ้าใครจะแย่งก็ให้เป็นทาน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ทำตามคำมั่นสัญญา
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives … ดีปานกลาง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  … มีงานใหม่มาให้เลือกทำ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  … พึ่งพาตนเองได้
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … ให้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …เงินแสน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … สร้างความมั่นคงในชีวิต

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(4) คนเกิดวันพุธ
Your horoscopes in August 2012.  Who was born on Wednesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : … เด็กให้โชค
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …  มีเกณฑ์เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย (บางคน-ควรสะเดาะเคราะห์)
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…   เก็บเงินไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูง
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work … ใช้ความพยายาม ขยันทำงานเก็บเงิน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ได้จากหญิงใหญ่
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากยานพาหนะที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน และนิมิต
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … หยุดนิ่ง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ควรสะเดาะเคราะห์
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …ดีเด่นทางการเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … ใกล้ถึงความสำเร็จ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  … ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  … ซ่อมซื้อยานพาหนะ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … เครียด แก้ไขปัญหาไม่ได้
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  … พักผ่อน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมเก่า+ใหม่ ทำอย่างไรได้อย่างนั้น

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(4) คนเกิีดวันพฤหัสบดี
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Thursday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : … มีปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … งานหนักมาก
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education… การบริหารจัดสรรเงินทุน เงินในธนาคาร
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work … ตักตวงสะสมเงินทอง
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance … เป็นไปตามเป้าหมาย
  – โชคลาภ Fortune … ไม่ควรทุ่มเทในการเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … โรคเก่ากำเริบ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …หึงหวงห่วงใย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … อารมณ์ขึ้นๆลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives … พึงพาพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ได้โชคลาภลอย
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … นายหน้าค้าที่ดิน ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  … กินยาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … พบครูบาอาจารย์
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เด็กให้โชค
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … เดินทางไกล ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  … ต้องการเงินทุนทำการค้า
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … หญิงใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(6) คนเกิีดวันศุกร์
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Friday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ไปงานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อนๆ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…บริหารจัดการเงิน
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ใช้มัมผัสที่หกช่วยตัดสินใจ
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เสี่ยงโชค ซื้อขายหุ้น
  – โชคลาภ Fortune …ไม่ควรทุ่มเทเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …นอนพักผ่อนดีที่สุด
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …สร้างความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้ง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …กำลังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …เดินทางไกล
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …เก็บออมเงินทอง
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ใกล้สำเร็จในการเรียนการงาน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เจ็บป่วย ปวดเหมื่อยหลังไหล่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ลูกหลานบริวาร
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ตรวจดวงชะตา

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกัยายน 2555…(7) คนเกิีดวันเสาร์
Your horoscopes in August 2012.  Who was born on Sunday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …พบเพื่อนเก่าที่จากกันมานาน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … เดินทางท่องเที่ยว
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ทรัพย์กร แร่ ธรรมชาติ ดินน้ำลมไฟ
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ก้าวหน้าดีมาก
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ได้จากคนรัก
  – โชคลาภ Fortune …สมหวัง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ทะเลาะถกเถียงแต่ไม่เลิก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …น้อยใจไปคนเดียว
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …อดทนรอคอยสิ่งที่หวัง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยุ่งกับญาติกับงาน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ครอบครัวพร้อมหน้า
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ขยันทำงานทำงานเก็บเงิน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ทำงานดึก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …เครียด
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ได้งานใหม่เข้ามา

.

…………………………………………..

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
หมอดูไพ่ยิปซีทางโทรศัพท์ 200 บาท/ดวง/5คำถาม

โทร. 08-4815-0481 (AIS)
โทร. 09-0691-4214 (DTAC)

https://twitter.com/Soutvaross
http://www.facebook.com/Soutvaross.Muangpearn

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-17474-9

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: