*รวมคำทำนาย สิงหาคม2555 ทายจากเดือนเกิด


รวมคำทำนายโชคชะตาประจำเดือนสิงหาคม2555  ทายจากเดือนเกิด
Total horoscopes in August 2012 forecasts from month of  born.
โดย โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)

.

(1)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๕ ราศีเมษ (แกะ)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Aries.

ราศีเมษ (แกะ) 13เมษายน–13พฤษภาคม
Aries  13April-13May.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ขยายกิจการ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …บริหารจัดการการเงินในธนาคาร
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ปริญญาเอก
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ต้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ถูกขอยืมเงิน เขียนสัญญา
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากควาฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …อายุน้อยกว่า
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …อารมรณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …เปิดเพลงเสียงดัง
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …เจ็บป่วย
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เก็บของเก่ามาใช้
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …พบคนรักคนถูกใจ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …กำลังคัดเลือก ให้แต่ไม่เอา
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่

…………………………………………..

(2)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๖ ราศีพฤษภ (วัว)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Taurus.

ราศีพฤษภ (วัว) 14พฤษภาคม–13มิถุนายน
Taurus  14May-13June.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ปัญหาเล็กน้อย สู้ชนะ ไม่สู้แพ้
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …มีเกณฑ์เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…เรียนหนัก เครียด
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …เด่นอาชีพค้าขายที่ดิน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …แอบทำบางอย่างไม่บอกใคร
  – โชคลาภ Fortune …ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ช่างเลือก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …นายหน้าค้าที่ดิน
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ยานพาหนะคันใหม่
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …พึ่งพาตนเอง
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …การเงินดีขึ้น
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เหน็ดเหนื่อยกายใจ สู้ชีวิต
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …หมอดู
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ใช้สัมผัสที่หก

…………………………………………..

(3)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๗ ราศีเมถุน (คนคู่)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Gemini.

ราศีเมถุน (คนคู่) 14 มิถุนายน–14กรกฎาคม
Gemini  14June-14July.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …บ้าน สำนักงาน
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…เด่นอาชีพครู พระบาอาจารย์
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …เลือกทำงานที่ตนเองรัก
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ได้จากงานใหม่
  – โชคลาภ Fortune …ได้โชคลาภจากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …คนไกล คนต่างประเทศ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ใช้บริการแพทย์แผนไทย หมอดู
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …มีความสุข ครอบครัวพร้อมหน้า
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ยุ่งกับงาน ความติดไม่ตรงกัน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ผู้มีฐานะทางการเงินระดับสูง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …งานก้าวหน้า
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …พบเหตุด่วนฉุกเฉิน ทำให้ตกใจ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เก็บเงินไม่อยู่
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …พึ่งพาตนเอง

…………………………………………..

(4)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๘ ราศีกรกฎ (ปู)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Cancer.

ราศีกรกฎ (ปู) 15กรกฎาคม–16สิงหาคม
Cancer  15July-16August.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …เด่นด้านการปกครอง ธุรกิจขนาดใหญ่
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …คัดเลือก
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ถูกใจ
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ได้งานใหม่ หัวหน้างาน คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เสี่ยงโชค ซื้อหุ้น
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากคนตาย เลข 0
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ก้าวหน้าดีขึ้น
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …เหมาะสำหรับซื้อยานพาหนะคันใหม่
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …เด็กให้โชค ของฝากจากเด็ก
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ชวนไปทำการค้า
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …มีโรคความดัน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ลังเลในการตัดสินใจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …สะเดาะเคราะห์
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เหตุการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …สมหวัง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …โรคเก่ากำเริบ
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …อุปสรรคเล็กน้อย สู้แล้วชนะ

…………………………………………..

(5)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๙ ราศีสิงห์ (สิงโต)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Leo.

ราศีสิงห์ (สิงโต)  17สิงหาคม–16กันยายน
Leo  17August -16September.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …งานก้าวหน้า
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ได้ทุนการศึกษา
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ต้องใช้ความรู้ความสามารถรอบตัว
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …อุปสรรคใหญ่
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากเพื่อน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …เดินไม่สะดวก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …รื้อฟื้นคืนชีพ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ฝ่ายหญิงเก็บเงิน
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …โครงการมากมาย
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …เที่ยวทะเล
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …มหาเศรษฐี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …งานสำเร็จแต่ช้าหน่อย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ใช้สัมผัสที่หก
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ใช้สัมผัสที่หก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …โชคลาภ
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …พบเหตุด่วนฉุกเฉิน

…………………………………………..

(6)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๑๐ ราศีกันย์ (หญิงสาว)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Virgo.

ราศีกันย์ (หญิงสาว)  17กันยายน–16ตุลาคม
Virgo  17September-16 October.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …คิดมา ปวดหัว นอนไม่หลับ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …เหมาะสำหรับซื้อจักรยานยนค์
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ใกล้สอบ
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …สำเร็จตามเป้าหมาย
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ปานกลาง
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากหญิงสูงอายุ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …อดทนรอคอย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …คิดเห็นไม่ตรงกัน
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …กู้ยืมเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ขอยืมเงิน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …อึกอัดขัดข้อง ภาระกิจรัดตัว
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …กินยาสมุนไพร
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …สุขภาพสมบูรณ์มากขึ้น
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เดินทางในระยะใกล้ๆ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …บริหารการเงินในธนาคาร
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ปกป้องผลประโยชน์ของคนเอง

…………………………………………..

(7)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๑๑ ราศีตุลย์ (คันชั่ง)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Libra.

ราศีตุลย์ (คันชั่ง)  17ตุลาคม–15พฤศจิกายน
Libra  17October-15November.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …กู้ยืมเงิน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ถูกขอเงิน
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…เลือกวิชาเลือก
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …มีสินค้าบริการให้เลือกมากมาย
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …วิตกกังวล
  – โชคลาภ Fortune …สมหวัง เลขดัง ล็อตตารี่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ได้เงินโชคลาภจากคนรัก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ขยันทำงานเก็บเงิน
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …เหงาเศร้าซึม
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ชายสูงอายุอุปถัมป์
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …พึ่งพาตนเอง
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ได้งานใหม่
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …สู้ชีวิตแก้ปัญหา
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …หงุดหงิด
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

…………………………………………..

(8)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๑๒ ราศีพิจิก (แมงป่อง)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Scorpio.

ราศีพิจิก (แมงป่อง)  16พฤศจิกายน–15ธันวาคม
Scorpio  16November-15December.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …สู้ชนะไม่สู้แพ้
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …งานใหม่เข้ามา
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…การเมืองการปกครอง ธุรกิจขนาดใหญ่
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …เด่นการเจรจาต่อรอง ประชาสัมพันธ์
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …งานง่ายรายได้ดี
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากยานพาหนะที่จอดทิ้งไว้
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …เจ็บป่วย ปวดเหมื่อย นวดแผนไทย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …อยู่ระหว่างตัดสินใจ
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …อารมณ์ไม่แน่นอน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ไปโรงพยาบาล
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …น้ำหนักมากขึ้น อ้วน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เดินทางท่องเที่ยว
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …เดินทาง ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …อารมณ์ตึงเครียด
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ยุ่งกับงาน กับญาติ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …วิปัสสนากรรมฐาน อดทนอย่างสูง
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …กินยาสมุนไพร

…………………………………………..

(9)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือนอ้าย ราศีธนู (คนยิงธนู)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Sagittarius.

ราศีธนู (คนยิงธนู)  16ธันวาคม–14มกราคม
Sagittarius the Archer  16 December -14 January.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ต้องการความสงบ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …งานใหม่เข้ามา
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ยุติธรรม
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …แก้ปัญหาเร่งด่วน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากคนในครอบครัว
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …นอนดึก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …วิตกกังวล
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ความรักซับซ้อน
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …สุขสมหวัง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …เชื่อกฎแห่งกรรม
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ได้ลาภลอย
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …มีคนให้แต่ไม่รับ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ยานพาหนะคันใหม่
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ขยันทำงานเก็บเงิน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …หนี้สิน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ถูกขอยืมทวงเงิน

…………………………………………..

(10)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือนยี่ ราศีมกร (แพะทะเล)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Capricorn.

ราศีมกร (แพะทะเล)  15มกราคม–12กุมภาพันธ์
Capricorn  15January-12February.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …พบเพื่อนเก่า
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …โครองการมากมาย
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ชีวิตต้องสู้
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ใช้สัมผัสที่หก เลื่อนขั้น
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เหมาะที่จะซื้อยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …หุ้น
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ได้มรดกที่ดิน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ได้บริวารมาเพิ่มใหม่
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …นอนดึก
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ครอบครัวพร้อมหน้า
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ต้องการความสงบ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ลังเลในการแก้ไขปัญหา
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …กินยาหลายขนาน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …งานใหม่เข้ามา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ฝันแม่น
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ได้งานลูกค้าคนใหม่

…………………………………………..

(11)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดในเดือน๓ ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Aquarius.

ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)  13กุมภาพันธ์–13มีนาคม
Aquarius   13February-13March.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …เดินทางท่องเที่ยว
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …แก้ไขปํยหาอย่างรวดเร็ว
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ศิลปะ
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ทิ้งร้างห่างไกลบ้าน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เงินด่วน
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากเลขที่บ้าน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …กินยาพืชสมุนไพร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ซื่อสัตย์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ทำตามคำมั่นสัญญา
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …จัดงานเลี้ยง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …สะเดาะเคราะห์
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …มีฐานะการเงินดี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ซื้อโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …วางแผนครอบครัว
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …แบกภาระหนัก
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …งานก้าวหน้า
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ติดต่อธนาคาร
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ได้งานใหม่ลูกค้าใหม่

…………………………………………..

(12) โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555  สำหรับคนที่เกิดเดือน๔ ในราศีมีน (ปลา)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Pisces.

ราศีมีน (ปลา)  14มีนาคม–12เมษายน
Pisces Fish  14March-12April.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ยานพาหนะคันใหม่
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน ตำแหน่ง
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …บริหารจัดการการเงิน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ปกป้องรักษาผลประโยชน์
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากเพื่อน ในงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …หางานมาให้ทำ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …สำเร็จแค่ช้าหน่อย
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …รอบคอบในการตัดสินใจ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …อารมณ์เศร้าซึม
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …เร่งงานให้เดินหน้า
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …กินยาหลายขนาน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …นิ่งเฉยท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ร่างกายต้องการการพักผ่อนมากขึ้น
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ได้ชัยชนะ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …งานหนักมาก
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …เด็กให้โชคลาภ

…………………………………………..

โหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส)
โทร. 08-4815-0481 (AIS)
โทร. 09-0691-4214 (DTAC)

อีเมล์- Ross45@windowslive.com
https://ross99.wordpress.com
https://twitter.com/Soutvaross
http://www.facebook.com/Soutvaross.Muangpearn

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-17474-9

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: